Công văn trả lời về việc doanh nghiệp thông báo từ chối Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

  • Tác giả: BS. Hoàng Sầm
  • Đăng ngày: 28/02/2018
  • Chuyên mục: Hoạt động Viện
  • Lượt xem: 81

Xem thêm Thông báo ngừng làm việc với Quỹ NATIF tới cán bộ viên chức Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam và các chi nhánh

Doctor SAMAN

Đăng bình luận

Hãy chọn ô phía trên để xác nhận

Các bình luận trước đó