• Hotline: 1900 8913
  • Nhánh 1: Liên hệ sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  • Nhánh 2: Liên hệ sản xuất kinh doanh mỹ phẩm từ dược liệu
  • Nhánh 3: Liên hệ phòng khám Viện Y học bản địa Việt Nam
  • Nhánh 4: Liên hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
  • Nhánh 5: Liên hệ du lịch dược liệu Tả Phìn Hồ - Hà Giang
  • Nhánh 6: Liên hệ Bs Hoàng Sầm
HOÀNG SẦM
Chủ tịch Hội đồng Viện
Ngày sinh: 15 tháng 2 năm 1954
Học vị: Bác sỹ chuyên khoa cấp I
Di động: 0913256913
Email: bacsysaman@gmail.com
HOÀNG ĐÔN HÒA
Phó Chủ tịch Hội đồng Viện
Ngày sinh: 25 tháng 8 năm 1984
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0913003060
Email: bsdonhoa@gmail.com
HOÀNG TOÀN THẮNG
Viện trưởng
Ngày sinh: 10 tháng 2 năm 1955
Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
Di động: 0989475222
Email: hoangthang.yhbd@gmail.com
HỨA VĂN THAO
Phó Viện trưởng
Ngày sinh:22 tháng 10 năm 1949
Học vị: Giáo sư, Thạc Sỹ Hóa học
Di động: 0918560285
Email: huathao.yhbd@gmail.com
QUÁCH THỊ MINH THẮNG
Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 28 tháng 2 năm 1974
Học vị: Cử nhân kế toán
Di động: 0946 214 499
Email: thangquach.saman@gmail.com
Nguyễn Thành Nhật
Phó Viện trưởng
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0903440183
Email: bacsythanhnhat@gmail.com
Nguyễn Xuân Trường
Phó Viện trưởng
Học vị: Tiến sỹ, Bác sỹ
ĐẶNG HUY THÀNH
Trưởng ban nhân sự & Nội vụ
Ngày sinh: 18 tháng 4 năm 1953
Di động: 0912488700
Email: dangthanh.yhbd@gmail.com
HỨA THỊ NGỌC THOAN
Chánh Văn phòng
Ngày sinh: 04 tháng 02 năm 1983
Học vị: Thạc sỹ Hóa học
Di động: 0971452325
Email: huathoan.yhbd@gmail.com