• Hotline: 1900 8913
  • Nhánh 1: Liên hệ sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  • Nhánh 2: Liên hệ sản xuất kinh doanh mỹ phẩm từ dược liệu
  • Nhánh 3: Liên hệ phòng khám Viện Y học bản địa Việt Nam
  • Nhánh 4: Liên hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
  • Nhánh 5: Liên hệ du lịch dược liệu Tả Phìn Hồ - Hà Giang
  • Nhánh 6: Liên hệ Bs Hoàng Sầm
HOÀNG SẦM
Chủ tịch Hội đồng Viện
Ngày sinh: 15 tháng 02 năm 1954
Học vị: Bác sỹ chuyên khoa cấp I
Di động: 0913 256 913
Email: bacsysaman@gmail.com
HOÀNG ĐÔN HÒA
Phó Chủ tịch Hội đồng Viện
Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 25 tháng 08 năm 1984
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0913 003 060
Email: bsdonhoa@gmail.com
NGUYỄN THỊ MINH THỌ
Viện trưởng
Ngày sinh: 04 tháng 03 năm 1957
Học vị: Tiến sỹ
Di động: 0978 835 678
Email: nguyentho@yhocbandia.vn
HỨA VĂN THAO
Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 22 tháng 10 năm 1949
Học vị: Thạc Sỹ Hóa học
Di động: 0918 560 285
Email: huathao.yhbd@gmail.com
QUÁCH THỊ MINH THẮNG
Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 28 tháng 02 năm 1974
Học vị: Cử nhân kế toán
Di động: 0946 214 499
Email: thangquach.saman@gmail.com
NGUYỄN VĂN TUẤN
Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 25 tháng 04 năm 1989
Học vị: Cử nhân sinh học
Di động: 01653 024 145
Email: tuannguyen.yhbd@gmail.com
HỨA THỊ NGỌC THOAN
Chánh Văn phòng
Ngày sinh: 04 tháng 02 năm 1983
Học vị: Thạc sỹ Hóa học
Di động: 0971 452 325
Email: huathoan.yhbd@gmail.com