HOÀNG SẦM
Chủ tịch Hội đồng Viện
Ngày sinh: 15 tháng 2 năm 1954
Học vị: Bác sỹ chuyên khoa cấp I
Di động: 0913256913
Email: bacsysaman@gmail.com
HOÀNG ĐÔN HÒA
Phó Chủ tịch Hội đồng Viện
Ngày sinh: 25 tháng 8 năm 1984
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0913003060
Email: bsdonhoa@gmail.com
HOÀNG TOÀN THẮNG
Viện trưởng
Ngày sinh: 10 tháng 2 năm 1955
Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
Di động: 0989475222
Email: hoangthang.yhbd@gmail.com
HỨA VĂN THAO
Phó Viện trưởng
Ngày sinh:22 tháng 10 năm 1949
Học vị: Thạc Sỹ Hóa học
Di động: 0918560285
Email: huathao.yhbd@gmail.com
QUÁCH THỊ MINH THẮNG
Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 28 tháng 2 năm 1974
Học vị: Cử nhân kế toán
Di động: 0946 214 499
Email: thangquach.saman@gmail.com
Nguyễn Thành Nhật
Phó Viện trưởng
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0903440183
Email: bacsythanhnhat@gmail.com
Nguyễn Xuân Trường
Phó Viện trưởng
Học vị: Tiến sỹ, Bác sỹ
ĐẶNG HUY THÀNH
Trưởng ban nhân sự & Nội vụ
Ngày sinh: 18 tháng 4 năm 1953
Di động: 0912488700
Email: dangthanh.yhbd@gmail.com
HỨA THỊ NGỌC THOAN
Chánh Văn phòng
Ngày sinh: 04 tháng 02 năm 1983
Học vị: Thạc sỹ Hóa học
Di động: 0918293278
Email: huathoan.yhbd@gmail.com

Copyright © 2015 Vietnam Indigenous Medical Institute All Rights Reserved

Viện Y học bản địa Việt Nam
Địa chỉ: Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại bàn: 0280 2211 686
Di động: 0913 456 913 (Bs. Hoàng Sầm)
Email: bacsysaman@gmail.com
Fanpage: Viện Y học bản địa Việt Nam