Huyết tương

  • Tác giả: Sưu tầm
  • Đăng ngày: 05/09/2013
  • Chuyên mục: Sinh lý y học
  • Lượt xem: 808

 Huyết tương là phần lỏng của máu, chiếm 55-56% thể tích máu toàn phần. Huyết tương là dịch trong, hơi vàng, sau khi ăn có màu sữa, vị hơi mặn và có mùi đặc biệt của các acid béo.

Huyết tương chứa 92% là nước, còn lại là các chất hữu cơ và các chất vô cơ. Huyết tương bị lấy mất fibrinogen thì gọi là huyết thanh.
Một số chỉ số vật lý của máu:
Độ nhớt của huyết tương: 2,0-2,5
Độ nhớt của máu toàn phần: 4,7 (đối với nam); 4,4 (đối với nữ)
Tỷ trọng của huyết tương: 1,028
Tỷ trọng của huyết cầu: 1,097
Tỷ trọng của máu toàn phần: 1,057
Áp suất thẩm thấu của máu: 7,6 atm
pH của máu: 7,36.

 nguồn benhhoc.com

Doctor SAMAN

Đăng bình luận

Hãy chọn ô phía trên để xác nhận

Các bình luận trước đó