[PDF] Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Gs. Ts Đỗ Tất Lợi

  • Tác giả: Sưu tầm
  • Đăng ngày: 07/04/2013
  • Chuyên mục: Tài liệu y khoa
  • Lượt xem: 25064

Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đây là một công trình nghiên cứu khoa học rất đồ sộ của GS Đỗ Tất Lợi. Công trình này bao gồm gần như toàn bộ cây cỏ có thể làm thuốc ở Việt Nam. Bạn đọc có thể sử dụng để tra cứu những thông tin mình cần về các loại cây thuốc có ở Việt Nam.

Tải về tài liệu những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam yhocbandia.vn

Mật khẩu giải nén:

yhocbandia.com.vn

Doctor SAMAN

Để xem được tài liệu, máy tính của bạn cần tải về và cài đặt những phần mềm sau:
1. Adobe Reader: Tải ở đây (xem file PDF)
2. Mobipocket Reader: Tải ở đây (xem file PRC)
3. Mật khẩu giải nén: yhocbandia.vn hoặc yhocbandia.com.vn

Đăng bình luận

Hãy chọn ô phía trên để xác nhận

Các bình luận trước đó