• Hotline: 1900 8913
  • Nhánh 1: Liên hệ sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  • Nhánh 2: Liên hệ sản xuất kinh doanh mỹ phẩm từ dược liệu
  • Nhánh 3: Liên hệ phòng khám Viện Y học bản địa Việt Nam
  • Nhánh 4: Liên hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
  • Nhánh 5: Liên hệ du lịch dược liệu Tả Phìn Hồ - Hà Giang
  • Nhánh 6: Liên hệ Bs Hoàng Sầm
Chia sẻ bài viết
Cỡ chữ Nhỏ Lớn

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học Viện Y học bản địa Việt Nam

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Viện Y học bản địa Việt Nam được Hội đồng sáng lập thông qua ngày 02/10/2012

VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

Số: 01/2013/QĐ-TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   ———————–

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập hội đồng khoa học Viện Y học bản địa Việt Nam 

______________________

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

–          Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Viện Y học bản địa Việt Nam được Hội đồng sáng lập thông qua ngày 02/10/2012. 

–          Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 07/ĐK-KHCN ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên. 

Xét năng lực cán bộ và yêu cầu công việc

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học Viện Y học bản địa Việt Nam gồm các Ông (Bà) có tên sau (ban hành quy chế hoạt động và danh sách Hội đồng kèm theo).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Khoa học Viện Y học bản địa Việt Nam làm việc theo nhiệm kỳ 3 năm và theo quy chế hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông bà có tên trong danh sách, Văn phòng Viện Y học bản địa Việt Nam và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VIỆN 

(đã ký)  

HOÀNG VĂN SẦM

Doctor SAMAN

0 bình luận

Nhân một trường hợp xơ gan cổ trướng ở xã Đản Ván - Hoàng Su Phì - Hà Giang

Lèng Lao Niên sinh năm 1975 quê quán Đản Ván - Hoàng Su Phì - Hà Giang. Theo như bệnh nhân chia sẻ ông phát hiện mình mắc...

Teo não – nguyên nhân và điều trị

Teo não là một hội chứng của nhiều bệnh ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động bình thường cũng như kích thước não. Phần lớn trên...

Bài thuốc nam hiệu quả với u nang buồng trứng

U nang buồng trứng là hiện tượng Nang buồng trứng của nữ giới phát triển thành một khối u bất thường. Khối u này thường làm rối loạn...

Lupus ban đỏ hệ thống, nhân một trường hợp hướng đi từ thuốc Nam

Vào giữa tháng 5 năm 2014 phòng khám Viện Y học bản địa Việt Nam tiếp nhận bệnh nhân Triệu Văn Slìn, quê xã Tri Lễ, huyện Văn...

Hội chứng nôn mửa chu kỳ

Bệnh nôn mửa chu kỳ có thể sáu đến mười hai giờ/ lần nôn mửa, kéo dài như vậy trong 5-7 ngày trong một tháng, tháng sau lặp...