Báo cáo kết quả nghiên cứu thử độc tính hai chế phẩm thuốc Arklung 01-saman và Arklung 02- saman trên các dòng tế bào ung thư

(07 dòng tế bào ung thư thử nghiệm: Vú BT474, Gan HepG2, Đại trực tràng HT29, Tuyến tụy Panel, Buồng trứng OVACR8, Dạ dày N87 và Phổi H358)

Nội dung chi tiết xem tại đường link dưới đây.

/resources/upload/files/BAO%20CAO%20ARKLUNG.pdf

[]