Sáng ngày 16/05/2020, tại Hội trường tầng 3, Viện Y học bản địa Việt Nam đã tổ chức báo cáo nghiệm thu kết quả đề tài ‘’An Hầu Đan Kids, An Hầu Đan trong hỗ trợ điều trị các bệnh viêm vùng hầu họng ở trẻ em và người lớn” do PGS.TS.BS Hoàng Hà, giảng viên trường ĐH Y Dược Thái Nguyên làm chủ nhiệm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS Hoàng Hà thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài. Dựa trên việc thu thập số liệu bệnh nhân tại các phòng khám ở Hà Nội, Thái Nguyên… những kết quả hỗ trợ điều trị bệnh viêm vùng hầu họng của An Hầu Đan Kids, An Hầu Đan cụ thể như: khả năng hỗ trợ điều trị khỏi rất cao (97,56% số bệnh nhân khỏi sau khi sử dụng sản phẩm), thời gian điều trị ngắn (6-10 ngày sử dụng). Đối với sản phẩm An hầu đan Kids, tỷ lệ trẻ em được điều trị khỏi nhiều hơn (79.14% ở trẻ em so với 69.44% ở người lớn).

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS.BSCC Ngô Quang Trúc, Viện trưởng Viện Y học bản địa Việt Nam,Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

Cuối buổi báo cáo nghiệm thu đề tài, đại diện Viện Y học bản địa Việt Nam, Chủ tịch hội đồng Viện, BS Hoàng Sầm đã ký kết văn bản chuyển giao sản phẩm An Hầu Đan, An Hầu Đan Kids cho Giám đốc Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô, Nguyễn Đăng Bằng

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu

Phòng khám Viện Y học bản địa tiến hành công tác kiểm tra y tế, vệ sinh khử khuẩn cho các khách mời phòng dịch COVID -19 trước khi tham dự  buổi báo cáo nghiệm thu đề tài.

Phòng khám Viện Y học bản địa tiến hành công tác kiểm tra y tế, vệ sinh khử khuẩn cho các khách mời phòng dịch COVID -19 trước khi tham dự  buổi báo cáo nghiệm thu đề tài.

Chủ tịch hội đồng Viện, Bác sĩ Hoàng Sầm phát biểu khai mạc buổi báo cáo nghiệm thu

Chủ tịch hội đồng Viện, Bác sĩ Hoàng Sầm phát biểu khai mạc buổi báo cáo nghiệm thu

TS.BSCC Ngô Quang Trúc đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài

TS.BSCC Ngô Quang Trúc đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài

PGS.TS.BS Hoàng Hà, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

PGS.TS.BS Hoàng Hà, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

PGS.TS.BS Trịnh Xuân Đàn, phản biện 1 nhận xét và đặt câu hỏi cho chủ nhiệm đề tài

PGS.TS.BS Trịnh Xuân Đàn, phản biện 1 nhận xét và đặt câu hỏi cho chủ nhiệm đề tài

TS.BS Khổng Thị Ngọc Mai, phản biện 2 của hội đồng nghiệm thu

TS.BS Khổng Thị Ngọc Mai, phản biện 2 của hội đồng nghiệm thu

BS.CK 1 Triệu Thị Tâm, ủy viên hội đồng phát biểu nhận xét đề tài

BS.CK 1 Triệu Thị Tâm, ủy viên hội đồng phát biểu nhận xét đề tài

BS.CK1 Diệp Văn Cam, Ủy viên hội đồng phát biểu góp ý bổ sung cho đề tài

BS.CK1 Diệp Văn Cam, Ủy viên hội đồng phát biểu góp ý bổ sung cho đề tài

PGS.TS.BS Hạc Văn Vinh, Ủy viên hội đồng phát biểu bổ sung ý kiến cho đề tài

PGS.TS.BS Hạc Văn Vinh, Ủy viên hội đồng phát biểu bổ sung ý kiến cho đề tài

PGS.TS.BS Trần Văn Tuấn, Trưởng khoa Dược, Đại học Y Dược Thái Nguyên phát biểu góp ý đề tài

PGS.TS.BS Trần Văn Tuấn, Trưởng khoa Dược, Đại học Y Dược Thái Nguyên phát biểu góp ý đề tài

BS Hoàng Sầm, Chủ tịch hội đồng Viện Y học bản địa Việt Nam phát biểu góp ý đề tài

BS Hoàng Sầm, Chủ tịch hội đồng Viện Y học bản địa Việt Nam phát biểu góp ý đề tài

Đại diện Viện Y học bản địa Việt Nam, BS Hoàng Sầm đã ký kết văn bản chuyển giao sản phẩm An Hầu Đan, An Hầu Đan Kids cho Giám đốc Công ty Y Dược Kinh Đô, Nguyễn Đăng Bằng

Đại diện Viện Y học bản địa Việt Nam, BS Hoàng Sầm đã ký kết văn bản chuyển giao sản phẩm An Hầu Đan, An Hầu Đan Kids cho Giám đốc Công ty Y Dược Kinh Đô, Nguyễn Đăng Bằng

Đại diện Viện Y học bản địa Việt Nam, BS Hoàng Sầm đã ký kết văn bản chuyển giao sản phẩm An Hầu Đan, An Hầu Đan Kids cho Giám đốc Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô, Nguyễn Đăng Bằng

Doctor SAMAN

Người đưa tin: ThS.DS Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-1.jpg","subHtml":"Ph\u00f2ng kh\u00e1m Vi\u1ec7n Y h\u1ecdc b\u1ea3n \u0111\u1ecba ti\u1ebfn h\u00e0nh c\u00f4ng t\u00e1c ki\u1ec3m tra y t\u1ebf, v\u1ec7 sinh kh\u1eed khu\u1ea9n cho c\u00e1c kh\u00e1ch m\u1eddi ph\u00f2ng d\u1ecbch COVID -19 tr\u01b0\u1edbc khi tham d\u1ef1 bu\u1ed5i b\u00e1o c\u00e1o nghi\u1ec7m thu \u0111\u1ec1 t\u00e0i."},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-2.jpg","subHtml":"Ch\u1ee7 t\u1ecbch h\u1ed9i \u0111\u1ed3ng Vi\u1ec7n, B\u00e1c s\u0129 Ho\u00e0ng S\u1ea7m ph\u00e1t bi\u1ec3u khai m\u1ea1c bu\u1ed5i b\u00e1o c\u00e1o nghi\u1ec7m thu"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-3.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-3.jpg","subHtml":"TS.BSCC Ng\u00f4 Quang Tr\u00fac \u0111\u1ecdc quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh th\u00e0nh l\u1eadp H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng nghi\u1ec7m thu \u0111\u1ec1 t\u00e0i"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-4.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-4.jpg","subHtml":"PGS.TS.BS Ho\u00e0ng H\u00e0, ch\u1ee7 nhi\u1ec7m \u0111\u1ec1 t\u00e0i tr\u00ecnh b\u00e0y t\u00f3m t\u1eaft k\u1ebft qu\u1ea3 nghi\u00ean c\u1ee9u"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-5.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-5.jpg","subHtml":"PGS.TS.BS Tr\u1ecbnh Xu\u00e2n \u0110\u00e0n, ph\u1ea3n bi\u1ec7n 1 nh\u1eadn x\u00e9t v\u00e0 \u0111\u1eb7t c\u00e2u h\u1ecfi cho ch\u1ee7 nhi\u1ec7m \u0111\u1ec1 t\u00e0i"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-6.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-6.jpg","subHtml":"TS.BS Kh\u1ed5ng Th\u1ecb Ng\u1ecdc Mai, ph\u1ea3n bi\u1ec7n 2 c\u1ee7a h\u1ed9i \u0111\u1ed3ng nghi\u1ec7m thu"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-7.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-7.jpg","subHtml":"BS.CK 1 Tri\u1ec7u Th\u1ecb T\u00e2m, \u1ee7y vi\u00ean h\u1ed9i \u0111\u1ed3ng ph\u00e1t bi\u1ec3u nh\u1eadn x\u00e9t \u0111\u1ec1 t\u00e0i"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-8.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-8.jpg","subHtml":"BS.CK1 Di\u1ec7p V\u0103n Cam, \u1ee6y vi\u00ean h\u1ed9i \u0111\u1ed3ng ph\u00e1t bi\u1ec3u g\u00f3p \u00fd b\u1ed5 sung cho \u0111\u1ec1 t\u00e0i"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-9.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-9.jpg","subHtml":"PGS.TS.BS H\u1ea1c V\u0103n Vinh, \u1ee6y vi\u00ean h\u1ed9i \u0111\u1ed3ng ph\u00e1t bi\u1ec3u b\u1ed5 sung \u00fd ki\u1ebfn cho \u0111\u1ec1 t\u00e0i"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-10.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-10.jpg","subHtml":"PGS.TS.BS Tr\u1ea7n V\u0103n Tu\u1ea5n, Tr\u01b0\u1edfng khoa D\u01b0\u1ee3c, \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Y D\u01b0\u1ee3c Th\u00e1i Nguy\u00ean ph\u00e1t bi\u1ec3u g\u00f3p \u00fd \u0111\u1ec1 t\u00e0i"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-11.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-11.jpg","subHtml":"BS Ho\u00e0ng S\u1ea7m, Ch\u1ee7 t\u1ecbch h\u1ed9i \u0111\u1ed3ng Vi\u1ec7n Y h\u1ecdc b\u1ea3n \u0111\u1ecba Vi\u1ec7t Nam ph\u00e1t bi\u1ec3u g\u00f3p \u00fd \u0111\u1ec1 t\u00e0i"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-12.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-12.jpg","subHtml":"\u0110\u1ea1i di\u1ec7n Vi\u1ec7n Y h\u1ecdc b\u1ea3n \u0111\u1ecba Vi\u1ec7t Nam, BS Ho\u00e0ng S\u1ea7m \u0111\u00e3 k\u00fd k\u1ebft v\u0103n b\u1ea3n chuy\u1ec3n giao s\u1ea3n ph\u1ea9m An H\u1ea7u \u0110an, An H\u1ea7u \u0110an Kids cho Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c C\u00f4ng ty Y D\u01b0\u1ee3c Kinh \u0110\u00f4, Nguy\u1ec5n \u0110\u0103ng B\u1eb1ng"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-13.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2020\/nghiem-thu-de-tai-an-hau-dan-13.jpg","subHtml":"\u0110\u1ea1i di\u1ec7n Vi\u1ec7n Y h\u1ecdc b\u1ea3n \u0111\u1ecba Vi\u1ec7t Nam, BS Ho\u00e0ng S\u1ea7m \u0111\u00e3 k\u00fd k\u1ebft v\u0103n b\u1ea3n chuy\u1ec3n giao s\u1ea3n ph\u1ea9m An H\u1ea7u \u0110an, An H\u1ea7u \u0110an Kids cho Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c C\u00f4ng ty Y D\u01b0\u1ee3c Kinh \u0110\u00f4, Nguy\u1ec5n \u0110\u0103ng B\u1eb1ng"}]