Xạ trị là phương pháp điều trị "dĩ độc trị độc", trong đó bản thân các hạt xạ phân rã gây chết tế bào ung thư theo chương trình nhưng đồng thời gây độc cho các tế bào lành khác trong cơ thể kéo dài.

Ngày 01/09/2018, vào hồi 2h30’ tại phòng họp của Viện Y học bản địa Việt Nam lãnh đạo Viện đã tổ chức bảo vệ sơ bộ đề tài "Giải độc nhiễm độc phóng xạ sau xạ trị bằng thảo dược Việt Nam".

Thành phần tham gia hội nghị gồm có: Chủ tịch Hội đồng Viện Hoàng Văn Sầm, phó Chủ tịch Hội đồng viện Hoàng Đôn Hòa, các nghiên cứu viên Nguyễn Khắc Hồng và Phạm Hồng Lam, Lý Thị Minh Giang.

Hình ảnh buổi bảo vệ tiền khả thi đề tài chống nhiễm độc phóng xạ sau xạ trị bằng thảo dược Việt Nam

Tại đây, nghiên cứu viên Nguyễn Khắc Hồng đã trình bày các nghiên cứu đã được tiến hành đánh giá trên thế giới và Việt Nam. Qua đó đề xuất các dược liệu Việt Nam có khả năng đáp ứng yêu cầu:

1. Chống nhiễm độc phóng xạ sau xạ trị bằng tăng thải trừ qua đường da, đại tiện, tiểu tiện và đường thở.

2. Chống gốc tự do do các hạt xạ tạo nên trong môi trường nước của cơ thể.

Hai tiêu chí hướng tới này được hội đồng đánh giá cao tính khả thi.

Hội nghị đã bàn thảo và nhất trí thông qua công thức thảo dược thô chống nhiễm độc phóng xạ và phương án triển khai đề tài trong thời gian tới.

Doctor SAMAN
Nguyễn Khắc Hồng

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/09.2018\/image2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09.2018\/image2.jpg","subHtml":""}]