hoa_ki

Cây Hoa ki

– Phương pháp nghiên cứu định danh thực vật:

+ Sử dụng các phương pháp so sánh hình thái truyền thống song song với một số phương pháp phân tích khoa học hiện đại.

+ Căn cứ khoá phân loại thực vật.

+ Kết hợp với những bộ sách chuyên ngành như: Cây cỏ Việt Nam-Phạm Hoàng Hộ (1999-2000), Từ điển cây thuốc Việt Nam-Võ Văn Chi (2012), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam-Đỗ Tất Lợi + + (2005), Danh lục các loài thực vật Việt Nam (2003, 2005), Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi-Nguyễn Viết Thân (2003)… Tiến hành xác định tên khoa học và tìm hiểu thông tin khoa học.

– Kết luận: Mẫu số 03-ĐD/YHBĐ có tên thường gọi và tên khoa học và được sắp xếp trên hệ thống phân loại như sau:

+ Tên thường gọi: Hoa ki, Má đào Poilane, Hoa ki Poilan…

+ Tên khoa học: Aeschynanthus poilanei Pell.

+ Class:  Equisetopsida C. Agardh.

+ Subclass:  Magnoliidae Novák ex Takht. 

+ Order:  Lamiales Bromhead

+ Family:  Gesneriaceae Rich. & Juss.

+ Genus:  Aeschynanthus Jack

+ Species: Aeschynanthus poilanei Pell.

– Một số thông tin khoa học của Aeschynanthus poilanei Pell:

Theo Danh lục các loài thực vật Việt Nam, 2005, tập III, trang 237, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. Má đào poilane có công dụng: “Lá đun nước xông cho phụ nữ mới sinh, làm tan huyết”.
Võ Văn Chi, 2012, Từ điển cây thuốc Việt Nam(Bộ mới), tập II, trang 27, NXB Y học, Hà Nội. Má đào poilane có công dụng: “Ở Vân Nam (Trung Quốc), người ta dùng toàn cây nấu nước xông cho bên nữ sau sinh đẻ.”

– Tài liệu tham khảo:

Võ Văn Chi, 2012, Từ điển cây thuốc Việt Nam(Bộ mới), tập II, NXB Y học, Hà Nội.
Phạm Hoàng Hộ, 2000, Cây cỏ Việt Nam, Quyển III, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh.
Danh lục các loài thực vật Việt Nam, 2005, tập III, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

Ban biên tập Viện y học bản địa Việt Nam.

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/hoa_ki-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/hoa_ki-yhocbandia.jpg","subHtml":"hoa_ki"}]