Mua poilan

+ Phương pháp nghiên cứu định danh thực vật:

– Sử dụng các phương pháp so sánh hình thái truyền thống song song với một số phương pháp phân tích khoa học hiện đại.

– Căn cứ khoá phân loại thực vật.

– Kết hợp với những bộ sách chuyên ngành như: Cây cỏ Việt Nam-Phạm Hoàng Hộ (1999-2000), Từ điển cây thuốc Việt Nam-Võ Văn Chi (2012), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam-Đỗ Tất Lợi (2005), Danh lục các loài thực vật Việt Nam (2003, 2005), Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi-Nguyễn Viết Thân (2003)… Tiến hành xác định tên khoa học và tìm hiểu thông tin khoa học.

+ Kết luận: Mẫu số 23-ĐD/YHBĐ có tên thường gọi và tên khoa học và được sắp xếp trên hệ thống phân loại như sau:

– Tên thường gọi: Mua Poilan, Poalan quả khía.

– Tên khoa học: Poilannammia costata C. Hans.

* Lớp:  Equisetopsida C. Agardh.

* Phân lớp:  Magnoliidae Novák ex Takht.

* Bộ:  Myrtales Juss. ex Bercht. & J. Presl

* Họ:   Melastomataceae Juss.

* Chi: Poilannammia C. Hansen

* Loài: Poilannammia costata C. Hans.

-> Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Hoàng Hộ, 2000, Cây cỏ Việt Nam, Quyển II NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

2. Danh lục các loài thực vật Việt Nam,tập II, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

Ban biên tập Viện Y học bản địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/05\/Mua-Poilan-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/05\/Mua-Poilan-yhocbandia.jpg","subHtml":"Mua poilan"}]