chữa động kinh - yhocbandia

Bệnh động kinh người dao gọi là “quyến mùng”, tiếng tày gọi “bả mu”

Năm 2016 khi dự án “Phát triển nông thôn bền vững từ cây chè Shan tuyết, dược liệu và du lịch” đang vào giai đoạn bận rộn nhất của xây dựng hạ tầng cơ sở thì gặp anh Phàn Sành O, người dao đỏ đến khám, xin thuốc chữa động kinh. Mô tả rằng mỗi năm cứ vài lần lại lên cơn ngây đi 1 lúc rồi ngã bật ngửa ra sau và co giật sùi bọt mép. Hiện tượng này lặp đi lặp lại cơn sau giống cơn trước, có hôm ngã vào bếp lửa may có người kéo ra.

Bệnh động kinh người dao gọi là “quyến mùng”, tiếng tày gọi “bả mu” là một bệnh có thuốc dân gian để chữa đỡ, giảm hoặc khỏi hẳn, đó là cây sình pầu và tầm gửi của cây Nóng (Rausauia tristila). May mắn là nơi đây lại có đủ cả 2 loại cây thuốc này. Sau khi hướng dẫn cách bào chế, Anh Phàn Sành O uống khoảng 1 năm, nay đã cuối 2018 hoàn toàn không lên cơn nữa.

Độc giả có thể xem thêm tại taphinho.vn nếu quan tâm.

Bác sỹ Hoàng Sầm
Chủ tịch Hội đồng Viện Y học bản địa Việt Nam

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/11.2018\/175634dong-kinh.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/11.2018\/175634dong-kinh.jpg","subHtml":"ch\u1eefa \u0111\u1ed9ng kinh - yhocbandia"}]