Thận nhiệt: Đau 2 thắt lưng, ống chân, bắp chân đau nhức, lòng bàn chân nóng, sốt.

– Đau đầu, cứng gáy choáng váng.

– Ngày nhâm quý ra mồ hôi hết sốt.

– Ngày mậu kỷ nặng lên hoặc chết.

Nhiệt chứng và ngũ tạng.

1. Chứng can nhiệt: – Tiểu vàng

– Đau bụng dưới

– Phát sốt.

– Hay nằm, hay kinh hãy, nằm không yên.

– Nói không thôi, nói như điên.

– Mạng sườn đầy chướng và đau, chân tay cựa quậy liên tục.

– Gặp ngày giáp ất thì vã mồ hôi hết sốt.

– Gặp ngày canh tân bệnh nặng lên hoặc chết.

2. Chưng tâm nhiệt.

– ủ bệnh người buồn rầu không vui vẻ.

– Do vài ngày sau phát sốt đau tim,phiền nhiệt, nôn.

– Đau đầu, đỏ mặt không có mồ hôi.

– Gặp ngày bính đinh ra mồ hôi hết sốt.

– Gặp ngày nhâm quý bệnh nặng lên hoặc chết.

3. Chứng tỳ nhiệt.

– Trước tiên thấy đầu nặng, má đau, mình nóng, buồn nôn.

– Trán có vệt xanh.

– Trong tâm phiền phức.

– Bụng chướng, sinh ỉa chảy.

– Eo lưng đau nhức, khó cúi ngửa, đau 2 hàm.

– Gặp ngày mậu kỷ đỡ, hết sốt.

– Gặp ngày giáp ất bệnh nặng lên hoặc chết.

4. Chứng phế nhiệt.

– Trước hết rét run, nổi gai ốc, sởn da lông, sợ gió, lưỡi vàng người nóng.

– Ho suyễn đau tức lồng ngực và lưng trên, khó thở.

– Đau đầu  dữ dội, toát mồ hôi lại sợ lạnh.

– Gặp ngày canh tân đỡ hết sốt.

– Gặp ngày bính đinh nặng lên hoặc chết.

5.Chứng thận nhiệt.

– Đau 2 thắt lưng, ống chân, bắp chân đau nhức, lòng bàn chân nóng, sốt.

– Đau đầu, cứng gáy choáng váng.

– Ngày nhâm quý ra mồ hôi hết sốt.

– Ngày mậu kỷ nặng lên hoặc chết.

Doctor SAMAN

[]