CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAMAN NHẬN CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM KEM ĐÁNH RĂNG VÀ NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO MỘC TẢ PHÌN HỒ SAMAN

Ngày 20/5/2024, tại trụ sở Viện Y học bản địa Việt Nam, Công ty TNHH dược phẩm SAMAN đã ký kết văn bản nhận chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công bố sản phẩm KEM ĐÁNH RĂNGNƯỚC SÚC MIỆNG THẢO MỘC TẢ PHÌN HỒ SAMAN nghiên cứu bởi Viện Y học bản địa Việt Nam.

Công ty TNHH dược phẩm Saman có sự tham gia của  Chủ tịch HĐTV Công ty Hoàng Đôn Hòa, Giám đốc Công ty Trần Lan Anh cùng một số cán bộ trực thuộc công ty. Viện Y học bản địa Việt Nam có sự góp mặt của Chủ tịch Hội đồng Viện- Bác sĩ. Hoàng Sầm; Viện trưởng - Tiến sĩ .BSCC. Ngô Quang Trúc; các cố vấn nghiên cứu như NGND.GS.TS. BS Hoàng Khải Lập, TTUT. PGS.TS. Hoàng Hà, BS.Triệu Thị Tâm cùng toàn bộ đội ngũ nghiên cứu viên của Viện.

Trong lễ chuyển giao, đại diện Viện Y học bản địa Việt Nam, bác sĩ Hoàng Sầm đã có những chia sẻ về quá trình nghiên cứu và những ưu nhược điểm của sản phẩm khi tiến vào thị trường.

Một số hình ảnh về Lễ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học

 Ông Hoàng Đôn Hòa – Chủ tịch HĐTV Công ty dược phẩm SAMAN

Ông Hoàng Đôn Hòa – Chủ tịch HĐTV Công ty dược phẩm SAMAN

Bà Trần Lan Anh – Giám đốc Công ty dược phẩm SAMAN

Bà Trần Lan Anh – Giám đốc Công ty dược phẩm SAMAN

bs Hoàng Sầm

Bác sĩ. Hoàng Sầm - Chủ tịch Hội đồng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam phát biểu về quá trình nghiên cứu sản phẩm Kem đánh răng và Nước súc miệng thảo mộc Tả Phìn Hồ SAMAN

Ký kết

Bác sĩ. Hoàng Sầm và bà Trần Lan Anh đại diện hai đơn vị ký kết văn bản chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học

Viện trưởng Ngô Quang Trúc trao chứng nhận chuyển giao sản phẩm Kem đánh răng và nước súc miệng thảo mộc Tả Phìn Hồ SAMAN cho bà Trần Lan Anh đại diện công ty TNHH dược phẩm SAMAN

ký kết saman

Đại diện 2 đơn vị chụp ảnh kỷ niệm lễ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học.

Bác sĩ SAMAN

Người đưa tin: ThS.Ds Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/%C3%94ng%20Ho%C3%A0ng%20%C4%90%C3%B4n%20H%C3%B2a%20%E2%80%93%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20H%C4%90TV%20C%C3%B4ng%20ty%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%E1%BA%A9m%20SAMAN.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/%C3%94ng%20Ho%C3%A0ng%20%C4%90%C3%B4n%20H%C3%B2a%20%E2%80%93%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20H%C4%90TV%20C%C3%B4ng%20ty%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%E1%BA%A9m%20SAMAN.jpg","subHtml":" \u00d4ng Ho\u00e0ng \u0110\u00f4n H\u00f2a \u2013 Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u0110TV C\u00f4ng ty d\u01b0\u1ee3c ph\u1ea9m SAMAN"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/B%C3%A0%20Tr%E1%BA%A7n%20Lan%20Anh%20%E2%80%93%20Gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%91c%20C%C3%B4ng%20ty%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%E1%BA%A9m%20SAMAN.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/B%C3%A0%20Tr%E1%BA%A7n%20Lan%20Anh%20%E2%80%93%20Gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%91c%20C%C3%B4ng%20ty%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%E1%BA%A9m%20SAMAN.jpg","subHtml":"B\u00e0 Tr\u1ea7n Lan Anh \u2013 Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c C\u00f4ng ty d\u01b0\u1ee3c ph\u1ea9m SAMAN"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/bs%20Ho%C3%A0ng%20S%E1%BA%A7m.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/bs%20Ho%C3%A0ng%20S%E1%BA%A7m.jpg","subHtml":"bs Ho\u00e0ng S\u1ea7m"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/k%C3%AD%20k%E1%BA%BFt.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/k%C3%AD%20k%E1%BA%BFt.jpg","subHtml":"K\u00fd k\u1ebft"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/k%C3%AD%20k%E1%BA%BFt%202.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/k%C3%AD%20k%E1%BA%BFt%202.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/k%C3%AD%20k%E1%BA%BFt%203.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/k%C3%AD%20k%E1%BA%BFt%203.jpg","subHtml":"k\u00fd k\u1ebft saman"}]