Hội chứng sống nền, hội chứng lieuor-Baréc, hội chứng đau đầu, hội chứng vai gáy, hội chứng vai tay phần lớn có nguồn gốc từ những rối loạn đốt cổ kiểu này. Thiểu năng tuần hoàn não là hệ lụy bất khả kháng của hội chứng sống nền, nó dẫn tới cốt hóa nhân cách sớm và giảm năng lực tư duy cùng với rối loạn giấc ngủ.

 

 

đau vai gáy y học bản địa

Bs. Hoàng Sầm

Nghiên cứu viên cao cấp

Viện Y Học Bản Địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2008\/10\/dau_vai_gay%20-%20yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2008\/10\/dau_vai_gay%20-%20yhocbandia.jpg","subHtml":"\u0111au vai g\u00e1y y h\u1ecdc b\u1ea3n \u0111\u1ecba"}]