Giống và khác giữa Thuốc và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

 1. Sự giống nhau giữa Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Thuốc

 • Đều có lợi cho sức khỏe con người khi đau ốm hoặc chưa đau ốm;
 • Đều từ thực vật, khoáng vật, động vật, rong, rêu và các phụ phẩm của chúng như phân dơi, phân con sóc đỏ ...;
 • Đều được sơ chế, làm sạch, làm khô, phân loại, kiểm nghiệm như nhau;
 • Đều chiết xuất như nhau trong nước, cồn, benzen, n-hecxan, dung dịch kiềm, dung dịch acid, các dung dịch khác ...;
 • Đều được thu hồi dung môi như nhau ... để lấy cắn khô;
 • Đều là những bài thuốc cổ phương hoặc tân phương hoặc từ nguyên liệu tân dược như bột vitamin C, bột B12, bột B1, B6 ...
 • Đều được định liều và đóng gói như nhau: viên nang, viên nén, viên nhộng ...;
 • Nhà máy sản xuất đều được phải đạt tiêu chuẩn GMP;
 • Đều được bán ở nhà thuốc, quầy thuốc, hiệu thuốc;
 • Đều uống theo liều, lượng do người chỉ định hoặc liều ghi trên nhãn;
 • Đều hướng tới ích lợi cho sức khỏe.
 1. Khác nhau giữa thuốc và thực phẩm.

 

Bác sỹ Hoàng Sầm

Chủ Tịch Viện Y học bản địa Việt Nam

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/thu%E1%BB%91c-612x612.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/thu%E1%BB%91c-612x612.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/GXN%20QC%20Neo19pdf_Page_3.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/GXN%20QC%20Neo19pdf_Page_3.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/b%E1%BA%A3ng%20so%20s%C3%A1nh%20s%E1%BB%ADa.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/b%E1%BA%A3ng%20so%20s%C3%A1nh%20s%E1%BB%ADa.jpg","subHtml":""}]