Lễ kết nạp Đảng viên mới - Tổ hợp Y học Bản địa Việt Nam

Thực hiện theo quyết định 450-QĐ/TU của Thành uỷ Thái Nguyên về việc kết nạp Đảng viên mới, ngày 26/04/2022 Chi bộ Y học bản địa Việt Nam đã tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên mới.

Buổi lễ có sự tham gia và phát biểu ý kiến chỉ đạo của các đại biểu của Ban thường trực Đảng uỷ phường, Lãnh đạo của Tổ hợp, Ban chấp hành Chi bộ.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Bí thư chi bộ Y học bản địa, Hà Thị Nguyệt  đọc Quyết định 450-QĐ/TU của Thành uỷ Thái Nguyên kết nạp đảng viên Hoàng Văn Nam

Bí thư Đảng uỷ phường Tích Lương, Ngô Văn Hoà  trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Hoàng Văn Nam

Đồng chí Hoàng Văn Nam đọc lời tuyên thệ của Đảng viên

Bí thư Đảng uỷ phường Tích Lương, Ngô Văn Hoà phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch tổ hợp Y học bản địa Việt Nam, Hoàng Sầm phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ phát biểu tại buổi lễ

Đảng viên chi bộ chụp ảnh cùng các đại biểu.

Người đưa tin: ThS.Ds Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_01.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_01.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_02.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_02.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_03.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_03.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_04.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_04.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_05.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_05.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_06.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_06.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_07.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/27_04_2022_07.jpg","subHtml":""}]