PHÒNG KHÁM NỘI TÂM THẦN - THẦN KINH GPHĐ SỐ 243/SYT-GPHĐ Địa chỉ: Số 166, Tổ 1, P. Tích Lương, TP. Thái Nguyên BS Hoàng Sầm: 0913.256.913 / 0977.356.913

ĐĂNG NHẬP