– Sau khi rạch da, cắt lớp cân Scapa và cân Camper, cân cơ chéo bụng ngoài xuất hiện. Ở sát xương mu, cân chéo bụng ngoài khuyết một lổ (lổ bẹn nông), nơi thừng tinh đi qua.

 Kỹ thuật tìm và sử lý túi thoát vị bẹn

Nơi thừng tinh đi qua

– Xẻ dọc cân chéo ngoài cho đến lổ bẹn sâu để bộc lộ thừng tinh nằm ngay bên dưới. Lật hai mép xẻ của cân chéo ngoài lên trên và xuống dưới. Tìm hai dây thần kinh chậu hạ vị (trên bề mặt cơ chéo trong) và chậu bẹn (trên thừng tinh). Một vài phẫu viên cắt cả hai thần kinh này nhưng hầu hết đều bảo tồn chúng. 

 Kỹ thuật tìm và sử lý túi thoát vị bẹn

Thừng tinh

 Kỹ thuật tìm và sử lý túi thoát vị bẹn

Bóc tách thần kinh chậu bẹn ra khỏi thừng tinh

– Dùng ngón tay tách thừng tinh ra khỏi mép dưới của cân chéo ngoài, cho đến dây chằng bẹn. Tách thừng tinh ra khỏi sàn bẹn bằng cách luồn ngón tay ra sau thừng tinh từ phía dưới, ở vị trí củ xương mu, cho đến khi chúng gặp ngón tay ở phía trên thừng tinh. Luồn một Penrose vòng quanh thừng tinh để tách thừng tinh ra khỏi sàn bẹn trong quá trình khâu phục hồi sàn bẹn.

 Kỹ thuật tìm và sử lý túi thoát vị bẹn

Luồn một Penrose vòng quanh thừng tinh

– Để tìm túi thoát vị gián tiếp, xẻ dọc lớp cơ bám da bìu bao quanh thừng tinh. Nếu lổ bẹn sâu rộng và bị cơ bám da bìu che khuất, có thể cắt ngang cơ bám da bìu ngay vị trí lổ bẹn sâu để tạo điều kiện dễ dàng cho việc khâu hẹp lổ bẹn sâu trong giai đoạn tái tạo thành bẹn.

– Nếu thoát vị bẹn gián tiếp, túi thoát vị sẽ nằm trong thừng tinh (hình 5). A-C: xẻ bao xơ thừng tinh để tìm túi thoát vị. Tách túi thoát vị ra khỏi thừng tinh. Khâu buộc ngang cổ túi. Cắt bỏ phần xa, đẩy đầu gần túi (đã khâu buộc) vào lại xoang bụng. Nếu túi thoát vị lớn, không nhất thiết phải bóc tách toàn bộ túi ra khỏi thừng tinh, chỉ cần cắt ngang cổ túi, khâu buộc đầu gần sau đó đẩy vào xoang bụng.

Kỹ thuật tìm và sử lý túi thoát vị bẹn

Túi thoát vị nằm trong thừng tinh

 

NGUỒN

ĐẠI HỌC Y KHOA HÀ NỘI

Trang web : www.ykhoaviet.tk

Email : lesangmd@gmail.combachkhoayhoc@gmail.com 

Điện thoại : 0973.910.357

Viện Y học bản địa Việt Nam trân trọng cảm ơn BS Lê Đình Sáng đã chia sẻ nội dung trên!

Doctor SAMAN

[{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/24.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/24.png","subHtml":"K\u1ef9 thu\u1eadt t\u00ecm v\u00e0 s\u1eed l\u00fd t\u00fai tho\u00e1t v\u1ecb b\u1eb9n"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/24.1.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/24.1.png","subHtml":"K\u1ef9 thu\u1eadt t\u00ecm v\u00e0 s\u1eed l\u00fd t\u00fai tho\u00e1t v\u1ecb b\u1eb9n"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/24.2.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/24.2.png","subHtml":"K\u1ef9 thu\u1eadt t\u00ecm v\u00e0 s\u1eed l\u00fd t\u00fai tho\u00e1t v\u1ecb b\u1eb9n"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/24.3-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/24.3-yhocbandia.png","subHtml":"K\u1ef9 thu\u1eadt t\u00ecm v\u00e0 s\u1eed l\u00fd t\u00fai tho\u00e1t v\u1ecb b\u1eb9n"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/24.4.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/24.4.png","subHtml":"K\u1ef9 thu\u1eadt t\u00ecm v\u00e0 s\u1eed l\u00fd t\u00fai tho\u00e1t v\u1ecb b\u1eb9n"}]