Lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Phú Thọ thăm và làm việc với Viện Y học bản địa Việt Nam

 

Sáng ngày 16/12/202, ban lãnh đạo của Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Phú Thọ gồm Bác sĩ Đào Đình Quang - Giám đốc bệnh viện và các cán bộ chủ chốt của bệnh viện đã tới thăm và làm việc với Viện Y học bản địa Việt Nam.

Hai bên thảo luận về việc tăng chất lượng nguồn lực, đặc biệt là tiền khả thi cho 1 số kỹ năng, kiến thức và kỹ thuật mới trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Bác sĩ Hoàng Sầm – Chủ tịch Viện Y học bản địa Việt Nam phát biểu

Bác sĩ Đào Đình Quang- Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Phú Thọ phát biểu

Buổi gặp diễn ra trong không khí thân mật và đoàn kết để hướng tới tương lai.

Doctor SAMAN

Người đưa tin: Ths. Ds Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/18_12_2021-BS%20hoa%CC%80ng%20s%C3%A2%CC%80m.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/18_12_2021-BS%20hoa%CC%80ng%20s%C3%A2%CC%80m.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/18_12_2021-BS%20%C4%90a%CC%80o%20%C4%90i%CC%80nh%20Quang.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/18_12_2021-BS%20%C4%90a%CC%80o%20%C4%90i%CC%80nh%20Quang.jpg","subHtml":""}]