Lễ khai xuân ra quân ở Y Học Bản Địa Việt Nam

(chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt, đổi mới để khác biệt)

Khởi động năm 2023 trong tâm thế tinh thần mới, khí thế mới, nâng cao và phát huy sự đoàn kết, gắn kết trong tập thể, sáng tạo trong công việc của tổ hợp YHBĐ Việt Nam, được sự nhất trí của ban lãnh đạo, Chi đoàn và Chi bộ Y học bản địa Việt Nam đã tổ chức chương trình khai xuân Quý Mão 2023 với nhiều chương trình, phần quà cho cán bộ công nhân viên

Một số hình ảnh trong buổi khai xuân:

Chủ tịch Hoàng Sầm phát biểu khai xuân 2023

Chủ tịch Hoàng Sầm phát biểu khai xuân 2023

Cán bộ nhân viên uống chén rượu khai xuân 2023

Cán bộ nhân viên uống chén rượu khai xuân 2023

Chủ tịch Hoàng Sầm phát lì xì may mắn cho cán bộ nhân viên

Chủ tịch Hoàng Sầm phát lì xì may mắn cho cán bộ nhân viên

Cán bộ nhân viên tham gia thi tìm hiểu về Y học bản địa Việt Nam

Cán bộ nhân viên tham gia thi tìm hiểu về Y học bản địa Việt Nam

Cán bộ nhân viên tham gia các trò chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố…

Cán bộ nhân viên tham gia các trò chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố…

Chủ tịch Hoàng Sầm, Viện trưởng Ngô Quang Trúc trao giải và chụp ảnh cùng các đội thi

Chủ tịch Hoàng Sầm, Viện trưởng Ngô Quang Trúc trao giải và chụp ảnh cùng các đội thi

 Cán bộ nhân viên tổ chức liên hoan khai xuân tại Nhà hàng Baba SAMAN

Cán bộ nhân viên tổ chức liên hoan khai xuân tại Nhà hàng Baba SAMAN

Ban lãnh đạo đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích lịch sử ATK Định Hóa (ngày 10/1 âm lịch)

Ban lãnh đạo đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích lịch sử ATK Định Hóa (ngày 10/1 âm lịch)

Doctor SAMAN

Người đưa tin: ThS.Ds Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/p1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p1.jpg","subHtml":"Ch\u1ee7 t\u1ecbch Ho\u00e0ng S\u1ea7m ph\u00e1t bi\u1ec3u khai xu\u00e2n 2023"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/p2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p2.jpg","subHtml":"C\u00e1n b\u1ed9 nh\u00e2n vi\u00ean u\u1ed1ng ch\u00e9n r\u01b0\u1ee3u khai xu\u00e2n 2023"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/p3.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p3.jpg","subHtml":"Ch\u1ee7 t\u1ecbch Ho\u00e0ng S\u1ea7m ph\u00e1t l\u00ec x\u00ec may m\u1eafn cho c\u00e1n b\u1ed9 nh\u00e2n vi\u00ean"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/p4.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p4.jpg","subHtml":"C\u00e1n b\u1ed9 nh\u00e2n vi\u00ean tham gia thi t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1 Y h\u1ecdc b\u1ea3n \u0111\u1ecba Vi\u1ec7t Nam"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/p5.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p5.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/p6.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p6.jpg","subHtml":"C\u00e1n b\u1ed9 nh\u00e2n vi\u00ean tham gia c\u00e1c tr\u00f2 ch\u01a1i v\u1eadn \u0111\u1ed9ng nh\u01b0 k\u00e9o co, nh\u1ea3y bao b\u1ed1\u2026"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/p7.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p7.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/p8.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p8.jpg","subHtml":"Ch\u1ee7 t\u1ecbch Ho\u00e0ng S\u1ea7m, Vi\u1ec7n tr\u01b0\u1edfng Ng\u00f4 Quang Tr\u00fac trao gi\u1ea3i v\u00e0 ch\u1ee5p \u1ea3nh c\u00f9ng c\u00e1c \u0111\u1ed9i thi"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/p9.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p9.jpg","subHtml":"C\u00e1n b\u1ed9 nh\u00e2n vi\u00ean t\u1ed5 ch\u1ee9c li\u00ean hoan khai xu\u00e2n t\u1ea1i Nh\u00e0 h\u00e0ng Baba SAMAN"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/p10.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p10.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/p11.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/p11.jpg","subHtml":"Ban l\u00e3nh \u0111\u1ea1o \u0111\u1ebfn d\u00e2ng h\u01b0\u01a1ng t\u1ea1i Nh\u00e0 t\u01b0\u1edfng ni\u1ec7m B\u00e1c H\u1ed3 \u1edf khu di t\u00edch l\u1ecbch s\u1eed ATK \u0110\u1ecbnh H\u00f3a (ng\u00e0y 10\/1 \u00e2m l\u1ecbch)"}]