Tại Viện Y học bản địa Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng ngày 19/06/2016 đã khai mạc buổi nghiệm thu đề tài khoa học: Xác định hiệu suất làm tan cục máu đông của người trong thí nghiệm in vitro và kết quả thử nghiệm lâm sàng sản phẩm “Cung Ngưu Hoàn” để điều trị bệnh nhân đột quỵ do nhồi máu não. (Mã số đề tài: E61 – 002). Đề tài do bác sỹ Hoàng Sầm được phân công làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học gồm có các chuyên gia về tim mạch, thần kinh hiện đang công tác ở các bệnh viện trung ương, các nhà khoa học làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và Đại học Dược Hà Nội.

Theo chia sẻ của chủ nhiệm đề tài - Bác sỹ Hoàng Sầm. Hiện nay, tai biến mạch máu não, đột quỵ não do nhồi máu ngày càng trẻ hóa và gây thiệt hại lớn cho kinh tế gia đình, thiệt hại lớn cho xã hội và sức lao động của toàn dân. Chính vì vậy, Viện Y học bản địa Việt Nam cùng với chức năng nhiệm vụ của mình, khát khao nghiên cứu ra một sản phẩm có hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn (một sản phẩm được ứng dụng phổ biến trong TBMMN) của Đồng Nhân Đường - Trung Hoa Dân Quốc, nhưng không sử dụng động vật quý hiếm, không sử dụng asenic, không sử dụng thủy ngân ở trong đó mà giá thành sản phẩm lại thấp hơn so với An Cung Ngưu Hoàng Hoàn. Đó chính là ý tưởng nghiên cứu ban đầu của sản phẩm Cung Ngưu Hoàn hỗ trợ điều trị nhồi máu não từ dược liệu bản địa.

Một số hình ảnh trong buổi lễ nghiệm thu đề tài khoa học.

Chủ nhiệm đề tài - Bs Hoàng Sầm

Bác sỹ Hoàng Sầm - Chủ nhiệm đề tài

 

PGSTS Trần Văn Tuấn Phản biện I

PGS TS BS Trần Văn Tuấn Phản biện I nhận xét: Đề tài có tính thực tiễn lớn, thiết thực phục vụ người bệnh, chi phí điều trị phù hợp điều kiện kinh tế của hầu hết người bệnh; Đề tài không trùng lặp, mục tiêu đề tài rõ ràng, phương pháp nghiên cứu phù hợp giải quyết được mục tiêu đặt ra.

 

TS.BS Hoàng Quốc Hải Phản biện II

TS.BS Hoàng Quốc Hải Phản biện II nhận xét: Đề tài mới, thiết thực, không trùng lắp với bất kỳ đề tài nào trong và ngoài nước, có tính khoa học và thực tiễn, có áp dụng phương pháp hiện đại kết hợp truyền thống trong nghiên cứu nên có mức tin cậy cao, chụp phim ở bệnh viện ĐKTƯ TN nên kết quả trung thực, tin cậy cao; Về mặt khoa học: Thiết kế nghiên cứu phù hợp, sản phẩm Cung Ngưu Hoàn có nguồn dược liệu dễ kiếm, giá thành thấp hơn các loại dược liệu của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn và Vũ Hoàng Tĩnh Tâm Hoàn, đề tài có mục tiêu rõ, nội dung đủ, phương pháp đúng, độ tin cậy cao.

 

TS.BS Nguyễn Xuân Trường

BSCK2 Đặng Xuân Phương nhận xét: Đồng tình ý kiến 2 phản biện: đề tài có tính thực tiễn lớn vì đã kế thừa được truyền thống, giải quyết 2 vấn đề lớn: có hiệu quả điều trị tốt và phù hợp kinh tế người dân, đúng hướng và đúng quan điểm Y tế Việt Nam về phát triển và sử dụng nguồn dược liệu trong nước.

 

TS. Bác sỹ cao cấp Ngô Quang Trúc

TS. BS cao cấp Ngô Quang Trúc: Nhồi máu não có thể chuyển thành xuất huyết não vì thế cần xem lại loại trừ bệnh nhân xuất huyết vậy cần chỉ định dùng cho bệnh nhân nhồi máu não kích thước nào thôi, ví dụ với kích thước ≥ 5cm thì không nên dùng để tránh vỡ mạch. Có tính khả thi áp dụng trong thực tế, chuyển giao ra sản xuất và phân phối rộng.

 

BSCK2 Vi Quốc Hoàng

BSCK2 Vi Quốc Hoàng rất tâm đắc về thời gian điều trị kéo dài 72h, có giá rẻ hơn nhiều sản phẩm nước ngoài, có cơ hội dùng cho nhiều bệnh nhân.

 

Kết luận của PGS.TS.BS Hoàng Hà - Chủ tịch hội đồng

Kết luận của PGS.TS.BS Hoàng Hà - Chủ tịch hội đồng: Đề tài cấp thiết, có tính khoa học và thực tiễn lớn, trung thực khách quan, quy mô đủ lớn; Mục tiêu đề tài rõ ràng, nội dung nghiên cứu phù hợp mực tiêu, phương pháp nghiên cứu tin cậy rõ ràng, có tính khả thi cao phù hợp điều kiện cơ sở; Đã giải quyết được các mục tiêu đặt ra, kết quả đề tài rõ ràng, độ tin cậy cao; Kiến nghị: Cho ứng dụng rộng rãi sản phẩm Cung Ngưu Hoàn trong cộng đồng; Sử dụng trong bệnh viện để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh nhồi máu não.

 

Ảnh lưu niệm giữa Hội đồng Viện Y học bản địa Việt Nam và Hội đồng nghiệm thu đề tài.

 

 

Kết quả kiểm phiếu đánh giá của Hội đồng nghiệm thu;

- Tổng số phiếu phát ra: 7 phiếu

- Số phiếu thu về: 7 phiếu

- Số phiếu đánh giá đề tài đạt loại suất sắc: 6 phiếu

- Số phiếu đánh giá đề tài đạt loại khá 01 phiếu

Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày Hội đồng nghiệm thu tự động giải thể.

 

Ban biên tập Viện Y học bản địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/bshs.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/bshs.jpg","subHtml":"Ch\u1ee7 nhi\u1ec7m \u0111\u1ec1 t\u00e0i - Bs Ho\u00e0ng S\u1ea7m"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/pb1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/pb1.jpg","subHtml":"PGSTS Tr\u1ea7n V\u0103n Tu\u1ea5n Ph\u1ea3n bi\u1ec7n I "},{"src":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/pb2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/pb2.jpg","subHtml":"TS.BS Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c H\u1ea3i Ph\u1ea3n bi\u1ec7n II"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/dang%20xuan%20phuong.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/dang%20xuan%20phuong.jpg","subHtml":"TS.BS Nguy\u1ec5n Xu\u00e2n Tr\u01b0\u1eddng "},{"src":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/ngo%20quang%20truc.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/ngo%20quang%20truc.jpg","subHtml":"TS. B\u00e1c s\u1ef9 cao c\u1ea5p Ng\u00f4 Quang Tr\u00fac"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/vi%20quoc%20hoang.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/vi%20quoc%20hoang.jpg","subHtml":"BSCK2 Vi Qu\u1ed1c Ho\u00e0ng"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/hoang%20ha.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/hoang%20ha.jpg","subHtml":"K\u1ebft lu\u1eadn c\u1ee7a PGS.TS.BS Ho\u00e0ng H\u00e0 - Ch\u1ee7 t\u1ecbch h\u1ed9i \u0111\u1ed3ng"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/672A9360.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/06.2016\/672A9360.JPG","subHtml":""}]