Tại Viện Y học bản địa Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng ngày 24/09/2016 đã khai mạc buổi nghiệm thu đề tài khoa học: Định danh quần thể Dong riềng đỏ có tác dụng cải thiện bệnh động mạch vành của người do Viện Y học bản địa Việt Nam cung cấp bằng phương pháp mã vạch DNA. (Mã số đề tài: E16 – 002 YHBĐVN). Đề tài do bác sỹ Hoàng Sầm được phân công làm chủ nhiệm.

TS. Dương Văn Cường, đại diện chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả đề tài.

BIÊN BẢN NGHIỆM THU LẦN 1 ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

(Ấn vào hình ảnh để phóng to)

Ban biên tập Viện Y học bản địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2016\/IMG_20161012_0001-page-001.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2016\/IMG_20161012_0001-page-001.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2016\/IMG_20161012_0002-page-001.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2016\/IMG_20161012_0002-page-001.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2016\/IMG_20161012_0003-page-001.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2016\/IMG_20161012_0003-page-001.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2016\/IMG_20161012_0004-page-001.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2016\/IMG_20161012_0004-page-001.jpg","subHtml":""}]