Ngày 12/03/2016, Viện Y học bản địa Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học: Nghiên cứu đánh giá kết quả sử dụng sản phẩm đông dược “An Nhiệt Khang” trên bệnh nhân nhiệt miệng do báo cáo viên – chủ nhiệm đề tài BS Hoàng Đôn Hoà trình bày.

   Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm: GS.BS Nguyễn Ngọc Lanh (Chủ tịch hội đồng), GS.TSKH.BS Văn Đình Hoa, TS.BS Hoàng Tiến Công, PGS.TS.BS Hoàng Hà, PGS.TS.BS Nguyễn Quý Thái, TS.BS Phạm Công Chính, TS Bùi Đình Hòa. Tới dự buổi nghiệm thu đề tài còn có Ông Hà Hồng Phúc Tổng Giám đốc Công ty cổ phần và sản xuất Âu Cơ, Ông Bùi Đức Hiệp Giám đốc Công ty cổ phần HTP VINA, Đại diện bệnh viện Hồng Đức, Đại diện Viện Khoa Học Sự Sống…

   Như tên đề tài, Nghiên cứu đánh giá kết quả sử dụng sản phẩm đông dược “An Nhiệt Khang” trên bệnh nhân nhiệt miệng; phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hoạt động kinh doanh của công ty HTP Vina, sản phẩm được nghiên cứu bởi Viện Y học bản địa Việt Nam, sản xuất bởi Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Âu Cơ. Với mục tiêu Đánh giá được kết quả sử dụng sản phẩm đông dược “An Nhiệt Khang” trên bệnh nhân bị nhiệt miệng.

Một số hình ảnh về buổi nghiệm thu đề tài:

Bác sỹ Hoàng Sầm – Chủ tịch Viện YHBĐVN khai mạc buổi  báo cáo nghiệm thu đề tài.

Bác sỹ Hoàng Sầm – Chủ tịch Viện YHBĐVN khai mạc buổi  báo cáo nghiệm thu đề tài.

PGS.TS Hoàng Toàn Thắng – Viện trưởng Viện YHBĐVN công bố quyết định thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài.

PGS.TS Hoàng Toàn Thắng – Viện trưởng Viện YHBĐVN công bố quyết định thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài.

GS.TS.BS Văn Đình Hoa – Phản biện 1 nhận xét đánh giá đề tài.

GS.TS.BS Văn Đình Hoa – Phản biện 1 nhận xét đánh giá đề tài.

Hình 4. TS.BS Hoàng Tiến Công – Phản biện 2 nhận xét đánh giá đề tài.

Hình 4. TS.BS Hoàng Tiến Công – Phản biện 2 nhận xét đánh giá đề tài.

PGS.TS.BS Hoàng Hà – Ủy viên hội đồng nhận xét đánh giá đề tài.

PGS.TS.BS Hoàng Hà – Ủy viên hội đồng nhận xét đánh giá đề tài.

PGS.TS.BS Nguyễn Quý Thái – Ủy viên hội đồng nhận xét đánh giá đề tài

PGS.TS.BS Nguyễn Quý Thái – Ủy viên hội đồng nhận xét đánh giá đề tài

TS.BS Phạm Công Chính – Ủy viên hội đồng nhận xét đánh giá đề tài.

TS.BS Phạm Công Chính – Ủy viên hội đồng nhận xét đánh giá đề tài.

TS Bùi Đình Hòa – Ủy viên hội đồng nhận xét đánh giá đề tài.

TS Bùi Đình Hòa – Ủy viên hội đồng nhận xét đánh giá đề tài.

 

Xem file Powerpoint

 

Xem file PDF

 

Tải về:

File PDF: https://drive.google.com/open?id=0B9W2exZ0-Gi3VTExdFZURUZ2LVk 

File Powerpoint: https://drive.google.com/open?id=0B9W2exZ0-Gi3WmF1NlB2Rk9tb1E

 

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h1.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h1.jpg","subHtml":"Ba\u0301c sy\u0303 Hoa\u0300ng S\u00e2\u0300m \u2013 Chu\u0309 ti\u0323ch Vi\u00ea\u0323n YHB\u0110VN khai ma\u0323c bu\u00f4\u0309i\u00a0 ba\u0301o ca\u0301o nghi\u00ea\u0323m thu \u0111\u00ea\u0300 ta\u0300i."},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h2.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h2.jpg","subHtml":"PGS.TS Hoa\u0300ng Toa\u0300n Th\u0103\u0301ng \u2013 Vi\u00ea\u0323n tr\u01b0\u01a1\u0309ng Vi\u00ea\u0323n YHB\u0110VN c\u00f4ng b\u00f4\u0301 quy\u00ea\u0301t \u0111i\u0323nh tha\u0300nh l\u00e2\u0323p H\u00f4\u0323i \u0111\u00f4\u0300ng khoa ho\u0323c nghi\u00ea\u0323m thu \u0111\u00ea\u0300 ta\u0300i."},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h3.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h3.jpg","subHtml":"GS.TS.BS V\u0103n \u0110i\u0300nh Hoa \u2013 Pha\u0309n bi\u00ea\u0323n 1 nh\u00e2\u0323n xe\u0301t \u0111a\u0301nh gia\u0301 \u0111\u00ea\u0300 ta\u0300i."},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h4.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h4.jpg","subHtml":"Hi\u0300nh 4. TS.BS Hoa\u0300ng Ti\u00ea\u0301n C\u00f4ng \u2013 Pha\u0309n bi\u00ea\u0323n 2 nh\u00e2\u0323n xe\u0301t \u0111a\u0301nh gia\u0301 \u0111\u00ea\u0300 ta\u0300i."},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h5.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h5.jpg","subHtml":"PGS.TS.BS Hoa\u0300ng Ha\u0300 \u2013 U\u0309y vi\u00ean h\u00f4\u0323i \u0111\u00f4\u0300ng nh\u00e2\u0323n xe\u0301t \u0111a\u0301nh gia\u0301 \u0111\u00ea\u0300 ta\u0300i."},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h6.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h6.jpg","subHtml":"PGS.TS.BS Nguy\u00ea\u0303n Quy\u0301 Tha\u0301i \u2013 U\u0309y vi\u00ean h\u00f4\u0323i \u0111\u00f4\u0300ng nh\u00e2\u0323n xe\u0301t \u0111a\u0301nh gia\u0301 \u0111\u00ea\u0300 ta\u0300i"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h7.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h7.jpg","subHtml":"TS.BS Pha\u0323m C\u00f4ng Chi\u0301nh \u2013 U\u0309y vi\u00ean h\u00f4\u0323i \u0111\u00f4\u0300ng nh\u00e2\u0323n xe\u0301t \u0111a\u0301nh gia\u0301 \u0111\u00ea\u0300 ta\u0300i."},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h8.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2016\/03\/h8.jpg","subHtml":"TS Bu\u0300i \u0110i\u0300nh Ho\u0300a \u2013 U\u0309y vi\u00ean h\u00f4\u0323i \u0111\u00f4\u0300ng nh\u00e2\u0323n xe\u0301t \u0111a\u0301nh gia\u0301 \u0111\u00ea\u0300 ta\u0300i."}]