Thực nghiệm giảm cân được lãnh đạo Viện Y học bản địa Việt Nam chỉ đạo thực hiện trên thỏ Cuniculus từ năm 2012, đến nay xin công bố sơ bộ về kết quả thực nghiệm trên thỏ và trên người.

Nhóm nghiên cứu khoa học của Viện Y học bản địa Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu thành công sản phẩm thực phẩm chức năng MTP gồm lá Sen và lá cây Mác mật. Yêu cầu Sản phẩm phải có tác dụng giảm cân không quá 10% thân trọng của thỏ và không giảm quá 5% thân trọng của người sử dụng trong mỗi tháng; Không được phép có tác dụng không mong muốn.

lá cây Mác mật - yhocbandia

Lá cây Mác mật

Sản phẩm thực phẩm chức năng MTP được chiết cồn, thu hồi dung môi để tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên thỏ và người. Thời gian thử nghiệm trên súc vật là 30 ngày, trên người là 90 ngày. Dưới đây chúng tôi chỉ trình bày chủ yếu tác dụng của MTP trên thỏ thí nghiệm;

Bảng kết quả về trọng lượng của thỏ thí nghiệm uống MTP

Bảng 1: Lô uống MTP

Mã số thỏ

Cân ban đầu

Sau 10 ngày

Sau 20 ngày

Sau 29 ngày

Giảm

Tăng

Khối lượng Tỷ lệ % Khối lượng Tỷ lệ %

9

3.1

3.1

3.05

3.05

0.05

1.61

 

 

7

2.35

2.35

2.2

2.25

0.10

4.26

 

 

4

2.8

2.95

2.9

2.65

0.15

5.36

 

 

2

2.5

2.4

2.35

2.3

0.20

8.00

 

 

1

2.35

2.3

2.2

2.1

0.25

10.00

 

 

6

2.5

2.55

2.35

2.25

0.25

10.64

 

 

18

2.65

2.45

2.4

2.35

0.30

11.32

 

 

17

2.35

2.2

2.45

2.4

 

 

0.05

2.13

13

2.3

2.3

2.4

2.35

 

 

0.05

2.17

14

2.3

2.3

2.15

2.35

 

 

0.05

2.17

8

2.4

2.55

2.45

2.55

 

 

0.15

5.88

15

2.55

2.55

2.7

2.7

 

 

0.15

6.25

10

2.2

2.25

2.2

2.2

0

 

0

 

3

2.4

2.4

2.35

2.4

0

 

0

 

12

2.65

2.6

2.6

2.65

0

 

0

 

 

Bảng 2: Lô đối chứng ( không uống MTP)

Mã số thỏ

Cân ban đầu

Sau 10 ngày

Sau 20 ngày

Sau 29 ngày

Giảm

Tăng

Khối lượng Tỷ lệ % Khối lượng Tỷ lệ %

11

2.35

2.2

2.25

2.25

0.1

4.25

0

 

16

2.15

2.25

2.25

2.2

0

 

0.05

2.33

19

2.15

2.3

2.25

2.25

0

 

0.10

4.65

5

2.1

2.2

2.3

2.3

0

 

0.2

9.52

20

1.95

2.1

2.25

2.35

0

 

0.4

20.51

21

1.8

1.95

2.15

2.3

0

 

0.5

27.78

 

Bảng 3: So sánh tỷ lệ số lượng thỏ tăng giảm cân trong 2 lô.

STT

Lô/số con

Giảm cân

Tăng cân

Giữ nguyên cân

Số con

Tỷ lệ %

Số con

Tỷ lệ %

Số con

Tỷ lệ %

1

Lô TN /15 con

7

46.7

5

33.3

3

20

2

Lô ĐC /6 con

1

16.7

5

83.3

0

0

Ghi chú: lô TN là lô thỏ thí nghiệm; lô ĐC là lô thỏ đối chứng âm.

Dưới đây là nhận xét của phòng khám số 243/SYT-GPHĐ, khi sử dụng MTP trên người tình nguyện:

Nhận xét chung: Sản phẩm nghiên cứu có tác dụng ngưng quá trình tăng cân và làm giảm trung bình mỗi tháng là 7,311% trọng lượng cơ thể.

Kết quả trên 105 người tình nguyện, độ tuổi 25-39, trong điều kiện ăn uống, sinh hoạt, làm việc bình thường, không tập thể dục thể thao, không đi bộ cho thấy trung bình mức giảm mỗi tháng khoảng 1,8 – 2,2 kg thể trọng. Việc giảm cân không những không gây mệt mà còn làm cho người bệnh cảm thấy người nhẹ nhõm ngay sau dùng tháng đầu; Các chỉ số sinh hóa nhạy cảm về chức năng gan, thận, tim... hoàn toàn không có biến đổi có ý nghĩa thống kê.

Doctor SAMAN
GS. Hứa Văn Thao

 

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/12.2018\/la-mac-mat-yhocbandia.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/12.2018\/la-mac-mat-yhocbandia.jpg","subHtml":"l\u00e1 c\u00e2y M\u00e1c m\u1eadt - yhocbandia"}]