Nuôi cấy thành công huyền phù tế bào gừng đen sản xuất hợp chất thứ cấp 5,7 – Dimethoxy Flavone

Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch hội đồng Viện, viện trưởng, từ tháng 4/2021 nhóm nghiên cứu của Viện y học bản địa Việt Nam đã tiến hành đề tài : “Nghiên cứu nuôi cấy huyền phù tế bào gừng đen, trích xuất hợp chất thứ cấp 5,7 – Dimethoxy Flavone phục vụ sản xuất sản phẩm KD 01 – saman ứng dụng cho người rối loạn cương dương”

Gừng đen tên khoa học Kaempferia parviflora chứa 18 phenolic acids và 13 methoxyflavones đã được xác định. Trong đó 5,7 – Dimethoxy Flavone là hợp chất có hoạt tính sinh học ức chế mạnh men Phosphodiesterase-5 (PDE-5) với IC­50 = 10,64±2,09 µM.

Củ gừng đen

5,7 – Dimethoxy flavone

Nhóm nghiên cứu khoa học thuộc Viện Y học Bản địa Việt Nam đã nghiên cứu sản xuất thành công hợp chất 5,7 – Dimethoxy Flavone bằng phương pháp nuôi cấy huyền phù tế bào gừng đen.

Quy trình nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mẫu đỉnh sinh trưởng đạt tỷ lệ mẫu sạch 71% khi sử dụng khử trùng bề mặt bằng cồn 70% 5 phút kết hợp HgCl 0,1% 9 phút; Tỷ lệ tạo thành Callus cao nhất trong môi trường có sự kết hợp 3 hormone 2,4D, NAA và Kinetin; Nuôi cấy huyền phù tăng 20 lần trọng lượng tươi trong môi trường có hormone 2,4D và khóang vi lượng, thời gian 30 ngày; Sinh khối thành phẩm được định tính bằng sắc ký bản bỏng (TLC) cho kết quả dương tính với chất chuẩn 5,7 – Dimethoxy Flavone; Định lượng trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao Hitachi Chromater.

Hình ảnh kết quả nghiên cứu:

   

                          Mẫu cấy hình thành callus                                              callus

     

                          Nuôi cấy huyền phù                                          Sinh khối tế bào đơn

Hình ảnh kết quả nghiên cứu:

NCV: Hoàng Văn Nam

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den1.png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den1.png","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den3.png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den3.png","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den2_1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den2_1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den2_2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den2_2.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den%203_1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den%203_1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den%203_2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den%203_2.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den4.png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/T11.2021\/Gung%20den4.png","subHtml":""}]