1. Ưu điểm của phương pháp điều trị theo hội chứng.

+ Điều trị rộng rãi và nhanh chóng hơn, 95% đạt hiệu quả tốt.
+ Bệnh nhân đ­ược điều trị cùng một lúc tất cả các tác nhân gây bệnh mà gây nên hội chứng mà bệnh nhân có.
+ Phòng bệnh thông qua giáo dục y tế trong cộng đồng nhanh chóng hơn.

2. Nhược điểm của ph­ương pháp điều trị theo hội chứng.
+ Chẩn đoán được hội chứng thực ra cũng không phải là đơn giản cho các thầy thuốc cơ sở
+ Điều trị theo hội chứng là không khoa học.
+ Không dùng cho các cơ sở có điều kiện xét nghiệm.
+ Sử dụng nhiều thuốc.
+ Làm cho vi khuẩn tăng khả năng kháng thuốc.

3. Phác đồ cụ thể:

3. 1. Hội chứng tiết dịch niệu đạo
Phác đồ điều trị lậu và Chlamydia:
+ Ciprofloxacin 500mg (uống liều duy nhất) +Doxycyline 100mg uống 2 lần /ngày x 7 ngày.
+ Spectinomycine 2g (tiêm bắp liều duy nhất )+Doxycyline 100mg uống 2lần /ngày x 7ngày.
+ Ceftriaxon 250 mg (tiêm bắp liều duy nhất )+Doxycyline 100 mg uống 2lần/ngày x 7 ngày.

3.2. Loét sinh dục.
Phác đồ điều trị giang mai và hạ cam:
+ Erythromycin 500mg uống 3lần/ngày x 7 ngày+Benzathinepenicillin G 2,4 triệu đv , tiêm bắp (liều duy nhất).
+ Ceftriaxone 250 mg tiêm bắp liều duy nhất+Benzathinepenicillin 2,4 G triệu đv, tiêm bắp (liều duy nhất).

3.3. Hội chứng tiết dịch âm đạo

+ Ciprofloxacin 500 mg (uống liều duy nhất) + Doxycylin 100 mg
uống 2 lần/ ngày x 7 ngày
+ Spectinomycine 2g tiêm bắp ,liều duy nhất + Doxycyclin 100 mg 
uống 2 lần / ngày x 7 ngày.
+ Ceftriaxone 250 mg tiêm bắp liều duy nhât + Doxycyclin 100 mg 
uống 2 lần / ngày x 7 ngày 

3.4. Hội chứng tiết dịch âm đạo

 

* Nguy cơ(+): Bạn tình có triệu chứng,hoặc có bất kỳ 2 yếu tố nào trong 4 yếu tố sau đây:

1-Tuổi:<30 tuổi (<21 tuổi?)

2-Ch­ưa lập gia đình.

3-Có trên một bạn tình.

4-Có bạn tình mới trong 3 tháng gần đây.
*Viêm cổ tử cung: điều trị lậu và chlamydia.
*Viêm âm đạo: điều trị trichomonas và candida.

nguồn: benhhoc.com

Doctor SAMAN

[]