– Các bước đầu tiên của cắt gan trái tương tự như cắt gan phải. Để kiểm soát cuống gan trái ngoài gan, có thể phẫu tích tại rốn gan hay tại đáy của khe rốn. Sau khi tìm và thắt động mạch gan trái, tĩnh mạch cửa trái dễ dàng được tìm thấy. Kẹp cắt và khâu buộc tĩnh mạch cửa trái tại vị trí A. Nếu chừa lại thùy đuôi, đường kẹp là B. 

Phẫu thuật cắt gan trái yhocbandia.vn

H01

– Có thể kiểm soát cuống gan trái trong gan. Kỹ thuật này được chỉ định cho cắt gan trái vì các tổn thương lành tính, hay tổn thương ác tính nhưng khối u ở cách xa khe rốn. Đường rạch gan để kiểm soát cuống gan trái là đường C và E. Nếu cắt luôn cả thùy đuôi, đường rạch là C và F. Khi kẹp cắt cuống gan trái, có thể phạm phải tĩnh mạch gan giữa nằm sát phiá bên ngoài. Để tránh điều này, kéo dây băng xuống dưới trước khi đưa stapler vào kẹp cắt. 

Phẫu thuật cắt gan trái yhocbandia.vn

– Để kiểm soát tĩnh mạch gan trái, chú ý di động gan trái thật tốt. Rạch mở toàn bộ mạc nối nhỏ, tìm và cắt dây chằng tĩnh mạch (ligamentum venosum ) ở ranh giới giữa thùy đuôi và phân thùy 2 sẽ giúp cho việc tìm tĩnh mạch gan trái dễ dàng hơn.

Phẫu thuật cắt gan trái yhocbandia.vn

– Trong 60% các trường hợp, tĩnh mạch gan trái sẽ hợp nhất với tĩnh mạch gan giữa trước khi đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Cần chú ý đến điều này, bởi vì tĩnh mạch gan giữa sẽ được bảo tồn khi cắt gan trái. Các bước còn lại của cắt gan trái tương tự như cắt gan phải.

 

NGUỒN

ĐẠI HỌC Y KHOA HÀ NỘI

Trang web : www.ykhoaviet.tk

Email : lesangmd@gmail.combachkhoayhoc@gmail.com 

Điện thoại : 0973.910.357

Viện Y học bản địa Việt Nam trân trọng cảm ơn BS Lê Đình Sáng đã chia sẻ nội dung trên!

Doctor SAMAN

[{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/23.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/23.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft gan tr\u00e1i yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/23.1-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/23.1-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft gan tr\u00e1i yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/23.2.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/23.2.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft gan tr\u00e1i yhocbandia.vn"}]