1- Đường rạch da theo nếp cổ, trên hõm ức hai khoát ngón tay, giữa hai cơ ức đòn chũm hai bên.

2- Sau khi tách hai vạt da trong mặt phẳng bên dưới cơ bám da cổ (platysma), mạc cổ sâu được rạch trên đường giữa, bộc lộ eo giáp trên sụn khí quản.

Phẫu thuật cắt thùy giáp yhocbandia.vn

3- Các cơ cổ trước được tách ra khỏi mặt trước thùy giáp.

4- Thiết đồ cắt ngang mô tả quá trình bóc tách các cơ cổ trước ra khỏi mặt trước thùy giáp.

Phẫu thuật cắt thùy giáp yhocbandia.vn

5- Tĩnh mạch giáp giữa được tìm, buộc và cắt ngang. Việc cắt ngang tĩnh mạch giáp giữa cho ph p nâng thùy giáp lên và lật về giữa cổ.

6- Tuyến cận giáp dưới, cùng cuống mạch nuôi, được tách ra khỏi thùy giáp và được giữ lại. Tiến hành tương tự đối với tuyến cận giáp trên.

Phẫu thuật cắt thùy giáp yhocbandia.vn

7- Thần kinh quặc ngược được bóc tách dọc theo đường đi của nó.

8- Tĩnh mạch giáp dưới được buộc và cắt, cực dưới thùy giáp được tách ra khỏi khí quản.

Phẫu thuật cắt thùy giáp yhocbandia.vn

9- Bó mạch giáp trên được buộc và cắt sát nơi đổ vào cực trên thùy giáp để tránh phạm phải nhánh ngoài thần kinh thanh quản trên.

10- Cực trên thùy giáp giờ được di động hoàn toàn. Chú ý không phạm phải cơ nhẫn giáp và nhẫn hầu để tránh làm tổn thương nhánh ngoài thần kinh thanh quản trên.

Phẫu thuật cắt thùy giáp yhocbandia.vn

11- Cắt các dây chằng treo tuyến giáp vào khí quản. Đây là bước nguy hiểm nhất vì có thể phạm phải thần kinh quặc ngược nơi nó đi xuyên qua màng nhẫn giáp.

Phẫu thuật cắt thùy giáp yhocbandia.vn

12- Mỏm cắt eo giáp được khâu cầm máu. Vết mổ được khâu đóng từng lớp.

Phẫu thuật cắt thùy giáp yhocbandia.vn

13- Việc đặt dẫn lưu có thể được thực hiện hoặc không. Da được khâu bằng chỉ nylon 4-0.

Phẫu thuật cắt thùy giáp yhocbandia.vn

 

NGUỒN

ĐẠI HỌC Y KHOA HÀ NỘI

Trang web : www.ykhoaviet.tk

Email : lesangmd@gmail.combachkhoayhoc@gmail.com 

Điện thoại : 0973.910.357

Viện Y học bản địa Việt Nam trân trọng cảm ơn BS Lê Đình Sáng đã chia sẻ nội dung trên!

Doctor SAMAN

[{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/42.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/42.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft th\u00f9y gi\u00e1p yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/42.1-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/42.1-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft th\u00f9y gi\u00e1p yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/42.2-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/42.2-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft th\u00f9y gi\u00e1p yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/42.3-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/42.3-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft th\u00f9y gi\u00e1p yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/42.4.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/42.4.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft th\u00f9y gi\u00e1p yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/42.5.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/42.5.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft th\u00f9y gi\u00e1p yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/42.6-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/42.6-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft th\u00f9y gi\u00e1p yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/42.7.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/42.7.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft th\u00f9y gi\u00e1p yhocbandia.vn"}]