Vị trí phẫu thuật viên, các trợ thủ cùng trang thiết bị khi tiến hành cắt túi mật nội soi (hình 1).

 Phẫu thuật cắt túi mật nội soi yhocbandia.vn

Hình 1

Vị trí đặt trocar: trocar 10mm ngay trên rốn để bơm hơi và lắp camera, trocar 10mm dưới mũi ức (để phẫu tích, kẹp cắt) và một hay hai trocar 5mm dưới sườn P (để giữ túi mật). Trước hết quan sát ống mật chủ. Dùng hai kẹp 5mm, một kẹp vào vùng túi Hartmann kéo xuống dưới và ra ngoài, một kẹp vào đáy túi mật kéo lên trên và ra ngoài. Theo cách thức này, tam giác Callot được “bung rộng”. Phẫu tích tam giác Callot để thấy rõ: ống túi mật, ống gan chung, động mạch túi mật.

 Phẫu thuật cắt túi mật nội soi yhocbandia.vn

Kẹp 2 clip ở ống túi mật ở vị trí gần phễu túi mật hơn là gần ống gan chung. Kẹp clip thứ ba ở sát phễu túi mật. Cắt ống túi mật giữa hai clip đầu và clip thứ ba. Kẹp và cắt động mạch túi mật.

 Phẫu thuật cắt túi mật nội soi yhocbandia.vn

Dùng dao điện tách túi mật ra khỏi giường túi mật. Dùng dao điện đốt cầm máu giường túi mật. Túi mật được đưa ra ngoài qua lổ đặt trocar ở rốn.

Phẫu thuật cắt túi mật nội soi yhocbandia.vn

 

NGUỒN

ĐẠI HỌC Y KHOA HÀ NỘI

Trang web : www.ykhoaviet.tk

Email : lesangmd@gmail.combachkhoayhoc@gmail.com 

Điện thoại : 0973.910.357

Viện Y học bản địa Việt Nam trân trọng cảm ơn BS Lê Đình Sáng đã chia sẻ nội dung trên!

Doctor SAMAN

[{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/30.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/30.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft t\u00fai m\u1eadt n\u1ed9i soi yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/30.1-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/30.1-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft t\u00fai m\u1eadt n\u1ed9i soi yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/30.2.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/30.2.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft t\u00fai m\u1eadt n\u1ed9i soi yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/30.3-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/30.3-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft t\u00fai m\u1eadt n\u1ed9i soi yhocbandia.vn"}]