1- Rạch da theo chiều ngang sẽ làm cho việc tạo hình vú dễ dàng hơn. Kích thước và vị trí của đường rạch phụ thuộc vào vị trí khối u và sở thích của phẫu thuật viên.

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

2- Hai vạt da được tách theo bốn hướng: trong tới bờ ngoài xương ức, trên tới bờ dưới xương đòn, dưới tới bờ sườn, ngoài tới bờ ngoài cơ lưng rộng. Mặt phẳng để tách hai vạt da nằm trên lớp mạc nông trong lớp mỡ dưới da. Mạng mạch máu dưới da phải được bảo tồn để hai vạt da sống tốt.

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

3- Đường chấm thể hiện giới hạn của hai vạt da.

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

4- Mạc cơ ngực lớn được rạch và tuyến vú được tách ra khỏi cơ ngực lớn bên dưới. Quá trình đoạn nhũ bắt đầu từ phiá trên trong (góc ức-đòn) xuống phiá dưới ngoài.

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

5- Khi tách tới bờ ngoài cơ ngực lớn, việc bóc tách tiếp tục và mạc cơ ngực B được lấy đi cùng với hạch nhóm I (hạch ngoài cơ ngực B, còn gọi là hạch Rotter).

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

6- Thần kinh ngực giữa có thể được cắt để cho việc bóc tách được dễ dàng.

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

7- Cơ ngực B được vén lên để tiến hành nạo hạch nhóm II (có thể cắt cơ ngực B ở gần đầu trên, sau đó khâu nối lại).

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

8- Việc bóc tách được tiếp tục ra phiá ngoài thành ngực (thường phải cắt thần kinh gian sườn-cánh tay 2) và lên trên, vào hố nách.

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

9- Mạc đòn ngực được rạch để bộc lộ tĩnh mạch nách.

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

10- Tìm và bảo tồn thần kinh ngực dài. Các nhánh tĩnh mạch nhỏ từ khối mỡ vùng hố nách đổ vào tĩnh mạch nách được buộc và cắt. Tìm và bảo tồn bó mạch và thần kinh ngực lưng.

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

11- Việc bóc tách hoàn tất: khối mỡ trong hố nách nằm giữa thần kinh ngực dài và thần kinh ngực lưng đã được lấy đi.

 Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

12- Đặt hai ống dẫn lưu hút-kín: một ở trước cơ ngực lớn, một ở cạnh bờ ngoài cơ ngực lớn, trong hố nách. Khâu đóng hai vạt da.

Phẫu thuật đoạn nhũ triệt căn cải biến yhocbandia.vn

 

NGUỒN

ĐẠI HỌC Y KHOA HÀ NỘI

Trang web : www.ykhoaviet.tk

Email : lesangmd@gmail.combachkhoayhoc@gmail.com 

Điện thoại : 0973.910.357

Viện Y học bản địa Việt Nam trân trọng cảm ơn BS Lê Đình Sáng đã chia sẻ nội dung trên!

Doctor SAMAN

[{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.jpg","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.jpg","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.1.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.1.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.2.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.2.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.3-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.3-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.4.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.4.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.5.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.5.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.6-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.6-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.7-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.7-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.8-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.8-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.9.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/images\/stories\/baiviet\/38.9.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.10-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.10-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.11-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/38.11-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt \u0111o\u1ea1n nh\u0169 tri\u1ec7t c\u0103n c\u1ea3i bi\u1ebfn yhocbandia.vn"}]