16h chiều ngày 26/03/2020 Tổ hợp Y học bản địa Việt Nam tổ chức họp khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ nội dung cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Tổ hợp Y học bản địa Việt Nam quyết định thành lập “Ban phản ứng nhanh” nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bác sỹ Hoàng Sầm - Chủ tịch Tổ hợp Y học bản địa Việt Nam trực tiếp chỉ thị về việc phòng chống dịch Covid-19

Người đưa tin
Lê Thành

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/qd-105-p1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/qd-105-p1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/qd-105-p2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/qd-105-p2.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/qd-105-p3.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/qd-105-p3.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/phong-chong-covid-19-hinh1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/phong-chong-covid-19-hinh1.jpg","subHtml":""}]