Sự bất cập trong giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 

Hiện nay, một số nơi giao chỉ tiêu cho mỗi tổ dân phố chỉ được tiêm bao nhiêu người là bất cập, vì rằng có những người chống chỉ định không tiêm được tại y tế cơ sở, có những người đã tiêm ở nơi khác hoặc cơ quan xí nghiệp, gây nên tình trạng thừa/thiếu vắc xin, mà đa số người dân Việt Nam đều muốn được tiêm phòng; người muốn tiêm thì không được tiêm vì không có tên trong danh sách, người được tiêm có tên trong danh sách lại chống chỉ định.

Khi cung ứng đủ vắc xin nên tổ chức tiêm 24/24 như chúng ta đã làm căn cước công dân (CCCD) trong thời gian qua, đảm bảo cho nhiều người được tiêm phòng theo ý muốn, tránh phiền hà, nhờ vả, có vắc xin mà vẫn không tiêm đầy dủ theo kế hoạch. Hy vọng một số tồn tại trên cần được khắc phục sớm đẻ nhanh chóng dập dịch COVID 19.

Bs Nguyễn Văn Giang

[]