THÔNG BÁO

V/v sử dụng trái phép hình ảnh của Viện Y học bản địa Việt Nam nhằm mục đích gây định hướng sai cho người xem và quảng bá sản phẩm.

Ngày 13/08/2019, chúng tôi phát hiện một Trang Facebook có tên Thanh Trĩ Khang - Đặc trị Bệnh Trĩ sau 7 ngày 0977.630.622 đăng tải một video cắt ghép hình ảnh buổi Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: Đánh giá tác dụng của sản phẩm “Phương Đông Đại Tràng trên bệnh nhân viêm đại tràng mãn tính thể phân lỏng nát” do Đài truyền hình Việt Nam quay tại Viện Y học bản địa Việt Nam ngày 01/07/2018 và phát trên kênh VTV1 vào ngày 01/07/2018 với hình ảnh, âm thanh về sản phẩm Thanh Trĩ Khang, đánh giá người dùng theo tiến độ trước sau trong video.

Video gốc

Video đã cắt ghép, chèn hình ảnh sản phẩm Thanh Trĩ Khang

Cùng ngày, chúng tôi lập Hội đồng gồm:

 1. BS. Hoàng Đôn Hòa - Phó Chủ tịch Hội đồng Viện (Chủ trì)
 2. TS. Nguyễn Thị Minh Thọ - Viện trưởng - Thành viên hội đồng Viện
 3. Hứa Văn Thao - Thành viên hội đồng Viện
 4. Quách Thị Minh Thắng - Thành viên hội đồng Viện (Thư ký Hội đồng)
 5. Hứa Thị Ngọc Thoan - Thành viên hội đồng Viện
 6. Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên hội đồng Viện
 7. CN. Hoàng Văn Nam - Trưởng ban Thông tin – Truyền thông

Sau khi xem và phân tích video nói trên Hội đồng đưa ra nhận định sau:

 •  Trang facebook trên và chủ sở hữu trang chưa bao giờ có liên hệ tới Viện Y học bản địa Việt Nam chúng tôi và/hoặc VTV1 để xin sử dụng hình ảnh trong video đã nói.
 • Viện Y học bản địa Việt Nam chưa có 1 đề tài nghiên cứu nào đã công bố và/hoặc chuyển giao có đặt tên là Thanh Trĩ Khang với mục đích điều trị bệnh trĩ như video định hướng.
 • Nội dung video gốc nói về buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Đánh giá tác dụng của sản phẩm “Phương Đông Đại Tràng" trên bệnh nhân viêm đại tràng mãn tính thể phân lỏng nát” do Công ty Dược phẩm An Châu​ thuê khoán chuyên môn Viện Y học bản địa Việt Nam thực hiện nghiên cứu; 
 • Việc trang facebook trên đăng tải video sử dụng hình ảnh của Viện Y học bản địa Việt Nam cắt ghép với sản phẩm Thanh Trĩ Khang trong một video truyền thông MXH là có dấu hiệu sắp đặt gây định hướng sai lầm cho người xem rằng sản phẩm Thanh Trĩ Khang do Viện Y học bản địa Việt Nam nghiên cứu.
 • Việc trang facebook trên và những nội dung mà trang đề cập tới Viện Y học bản địa Việt Nam có dấu hiệu vi phạm bản quyền thương hiệu, bản quyền nội dung của Viện.
 • Viện Y học bản địa Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất kỳ trường hợp nào sử dụng sản phẩm Thanh Trĩ Khang và hệ quả.

Phương án xử lý về phía Viện Y học bản địa Việt Nam:

 • Thông cáo trên các trang mạng chính thức của Viện về sự việc nói trên nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ, tài sản hình ảnh, uy tín và thương hiệu Viện.
 • Thông báo tới các cơ quan thông tấn báo chí và cộng đồng: Viện Y học bản địa Việt Nam hoàn toàn không liên quan với sản phẩm Thanh Trĩ Khang.
 • Tùy theo tiến trình diễn biến của hành vi trên, Viện sẽ làm việc với các cơ quan chức năng hữu quan và có hành động cụ thể nhằm bảo vệ thương hiệu Viện.

Viện Y học bản địa Việt Nam yêu cầu Quản trị trang facebook trên và đối tác liên quan chấm dứt ngay việc sử dụng, gỡ bỏ hình ảnh liên quan tới pháp nhân và thương hiệu Viện Y học bản địa Việt Nam ra khỏi video trên.

Thông tin chính thức của Viện được đăng tải trên các trang điện tử:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung truyền thông không do chúng tôi phát hành và/hoặc không được chúng tôi cho phép.

Viện Y học bản địa Việt Nam

[]