Ngày 05/10/2019, tại Viện Y học bản địa Việt Nam diễn ra chương trình: “Tọa đàm khoa học về hoạt chất Rhynchophylline, Isorhynchophylline và corynoxeine từ chiết xuất phân đoạn cây Câu đằng ứng dụng điều trị rối loạn tiền đình”.

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Gia Phát

Đơn vị thực hiện: Viện Y học bản địa Việt Nam

Thành phần tham dự:
1. BS Hoàng Sầm: Chủ tịch Hội đồng Viện
2. BS Hoàng Đôn Hòa: Phó chủ tịch Hội đồng Viện
3. TS Nguyễn Thị Minh Thọ: Viện trưởng
4. GS Hứa Văn Thao: Viện phó
5. BS Triệu Thị Tâm
6. TS BSCC Ngô Quang Trúc
7. PGS TS BS Hoàng Hà
8. PGS TS BS Trần Văn Tuấn
9. PGS TS BS Vũ Khắc Lương
10. PGS TS BS Trịnh Xuân Đàn

Cùng các đoàn khách mời và các nghiên cứu viên của Viện Y học bản địa Việt Nam.

Tọa đàm diễn ra sôi nổi, chân thực, khách quan, khoa học, đóng góp rất giá trị về học thuật và ứng dụng lâm sàng đối với điều trị rối loạn tiền đình.

Doctor SAMAN
NCV.TS Nguyễn Khắc Hồng

[]