Viện Y học bản địa Việt Nam bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày 18/03/2022 Tổ hợp Y học bản địa Việt Nam đã tiến hành buổi họp và công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ cho các cán bộ tổ hợp trong giai đoạn mới. Các cán bộ được bổ nhiệm mới bao gồm:

  1. Bà Nguyễn Thị Quyên được bổ nhiệm làm nghiên cứu viên kiêm trưởng ban quản lý khoa học của Viện Y học bản địa Việt Nam
  2. Bà Phùng Thị Toan được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận chiết xuất của Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
  3. Ông Nguyễn Xuân Ninh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách đảm bảo chất lượng của Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
  4. Ông Nguyễn Hoàng Nam được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách đảm bảo sản xuất của Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
  5. Bà Mai Thị Thảo được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách khai thác kinh doanh của Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
  6. Bà Nguyễn Thu Trang được bổ nhiệm làm Phó giám đốc thường trực của Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam được uỷ quyền trực tiếp của Giám đốc.

 

Chủ tịch Tổ hợp Y học bản địa Việt Nam, bác sĩ Hoàng Sầm đọc quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.

Chủ tịch Tổ hợp Y học bản địa Việt Nam, bác sĩ Hoàng Sầm trao quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc thường trực cho Bà Nguyễn Thu Trang

 

Người đưa tin: ThS.Ds Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/Bo%20nhiem1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/Bo%20nhiem1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/Bo%20nhiem%202.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/Bo%20nhiem%202.jpg","subHtml":""}]