Vien Y hoc ban dia Viet Nam
1900 8913 (TN) - 0913 256 913 (Bs. Hoàng Sầm) Tả Phìn Hồ

HOÀNG SẦM

Chủ tịch Hội đồng Viện
Ngày sinh: 15 tháng 02 năm 1954
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0913 256 913
Email: hoangsam@yhocbandia.vn

HOÀNG HỒNG NGHĨA

Phó Chủ tịch Hội đồng Viện
Ngày sinh: 12 tháng 09 năm 1982
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0904 078 909

HOÀNG ĐÔN HÒA

Phó Chủ tịch Hội đồng Viện
Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 25 tháng 08 năm 1984
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0913 003 060
Email: hoangdonhoa@yhocbandia.vn

NGÔ QUANG TRÚC

Viện trưởng
Ngày sinh: 03 tháng 07 năm 1952
Học vị: Tiến sỹ
Di động: 0912 115 710
Email: ngotruc.yhbd@gmail.com

QUÁCH THỊ MINH THẮNG

Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 28 tháng 02 năm 1974
Học vị: Cử nhân kế toán
Di động: 0946 214 499
Email: quachthang@yhocbandia.vn

HOÀNG LÂM

Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 21 tháng 12 năm 1976
Học vị: Tiến sỹ
Di động: 0988 012 838
Email: hoanglam@yhocbandia.vn

NGUYỄN VĂN TUẤN

Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 25 tháng 04 năm 1989
Học vị: Cử nhân sinh học
Di động: 0353 024 145
Email: nguyentuan@yhocbandia.vn

NGUYỄN KHẮC HỒNG

Chánh văn phòng
Ngày sinh: 27 tháng 01 năm 1984
Học vị: Tiến sỹ
Di động: 0975 302 519
Email: nguyenhong@yhocbandia.vn
Đối tác của Viện Y học bản địa Việt Nam
Infographic

Đăng nhập

Nếu chưa có tài khoản? Đăng ký
Kết Quả

Bạn có thích giao diện mới của yhocbandia không?

  • Có thích
    phiếu
  • Không thích
    phiếu
Tổng Cộng:
Tả Phìn Hồ - Hà Giang - Nghỉ mát đúng nghĩa
Sạch, xanh, mát lành, tất cả còn nguyên sinh chỉ có ở Tả Phìn Hồ - Hà Giang độ cao trung bình trên 1500 m so với mực nước biển.