Liên hệ - Viện Y học bản địa Việt Nam

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN
Viện nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ
sản xuất thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Bs. Hoàng Sầm: 0913 256 913 Hotline: 1900 8913
ĐÓNG

Viện Y học bản địa Việt Nam

Số 166, đường Tích Lương, Tổ 1, P. Tích Lương, TP. Thái Nguyên

1900 8913

bacsysaman@gmail.com

Viện Y học bản địa Việt Nam