Liên hệ - Viện Y học bản địa Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Bs. Hoàng Sầm: 0913 256 913 Hotline: 1900 8913
ĐÓNG

Viện Y học bản địa Việt Nam

Số 166, đường Tích Lương, Tổ 1, P. Tích Lương, TP. Thái Nguyên

1900 8913

bacsysaman@gmail.com

Viện Y học bản địa Việt Nam