Liên hệ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VIỆN

  • Số điện thoại: 0977356913
  • Hotline: 1800 8187
  • Email: bacsysaman@gmail.com

Tác giả

  • BS. Hoàng Sầm

    Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 1977-1983; Nguyên Giảng viên chính Đại học Y - Dược Thái Nguyên; Chủ tịch Hội đồng Viện Y học bản địa Việt Nam Cellphone: 0977356913 Email: bacsysaman@gmail.com