Vien Y hoc ban dia Viet Nam
1900 8913 (TN) - 0913 256 913 (Bs. Hoàng Sầm) Tả Phìn Hồ

Chuyên mục

NCKH

Xem nhiều

Thảo dược chống stress ô xy hóa trong nội mạc lòng mạch

Stress ô xy hóa có thể gọi là 1 đả kích oxy hóa góp phần gây ra rối loạn chức năng nội mạch. Sal B làm giảm các chất ô xy hóa phản ứng (R-OS gọi là gốc tự do) ở các động mạch. ROS dễ dàng hoạt...

TS. Đỗ Văn Lộc & BS. Hoàng Sầm 9 tháng trước

Stress ô xy hóa có thể gọi là 1 đả kích oxy hóa góp phần gây ra rối loạn chức năng nội mạch. Sal B làm giảm các chất ô xy hóa phản ứng (R-OS gọi là gốc tự do) ở các động mạch. ROS dễ dàng hoạt...

#NCKH • 9 tháng trước

Cấu trúc, chức năng tụy và các kỹ thuật thăm dò

Lời bạt: Từ năm 2016 Bs Hoàng Sầm và TS Đỗ Lộc bắt đầu nghiên cứu chữa bệnh tiểu đường II theo hướng mới: phục hồi đảo tụy chứ không bằng cách đường hạ huyết.

PGS.TS.BS Trịnh Xuân Đàn 9 tháng trước

Lời bạt: Từ năm 2016 Bs Hoàng Sầm và TS Đỗ Lộc bắt đầu nghiên cứu chữa bệnh tiểu đường II theo hướng mới: phục hồi đảo tụy chứ không bằng cách đường hạ huyết.

#NCKH • 9 tháng trước

Mẫu và phương pháp chọn mẫu cho Đề tài nghiên cứu khoa học y học

Như chúng ta đã biết, lý tưởng nhất là nghiên cứu toàn bộ quần thể, tức là tất cả các đối tượng của quần thể nghiên cứu được xem xét hết, không trừ đối tượng nào. Nếu như vậy thì toàn bộ sai số do...

PGS.TS Y học Vũ Khắc Lương 9 tháng trước

Như chúng ta đã biết, lý tưởng nhất là nghiên cứu toàn bộ quần thể, tức là tất cả các đối tượng của quần thể nghiên cứu được xem xét hết, không trừ đối tượng nào. Nếu như vậy thì toàn bộ sai số do...

#NCKH • 9 tháng trước

Rối loạn tâm thần mạn tính trong bệnh động kinh

Được biết, rối loạn tâm thần là hội chứng hay gặp ở bệnh nhân động kinh. Theo các nghiên cứu khoa học có khoảng 30%-50% bệnh nhân bị bệnh động kinh có rối loạn về tâm thần ở các mức độ khác nhau. Rối loạn tâm...

TS.BS Cao cấp Ngô Quang Trúc 9 tháng trước

Được biết, rối loạn tâm thần là hội chứng hay gặp ở bệnh nhân động kinh. Theo các nghiên cứu khoa học có khoảng 30%-50% bệnh nhân bị bệnh động kinh có rối loạn về tâm thần ở các mức độ khác nhau. Rối loạn tâm...

#NCKH • 9 tháng trước

Thảo dược ảnh hưởng đến tế bào nội mạc lòng mạch thế nào?

Các tế bào nội mạc lòng mạch gọi tắt là nội bào là lớp tế bào lót bên trong của ống mạch có vai trò quan trọng trong điều chỉnh chức năng và cân bằng nội môi của mạch máu:sự co giãn mạch, tính toàn vẹn của mạch và viêm...

TS. Đỗ Văn Lộc & BS. Hoàng Sầm 9 tháng trước

Các tế bào nội mạc lòng mạch gọi tắt là nội bào là lớp tế bào lót bên trong của ống mạch có vai trò quan trọng trong điều chỉnh chức năng và cân bằng nội môi của mạch máu:sự co giãn mạch, tính toàn vẹn của mạch và viêm...

#NCKH • 9 tháng trước

Viết phần đối tượng và phương pháp nghiên cứu cho Đề tài nghiên cứu khoa học y học

Đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) và phương pháp nghiên cứu (PPNC) là phần rất quan trọng của một công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) nói chung. Để đánh giá các kết quả nghiên cứu có giá trị không và giá trị đến mức nào...

PGS.TS Y học Vũ Khắc Lương 9 tháng trước

Đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) và phương pháp nghiên cứu (PPNC) là phần rất quan trọng của một công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) nói chung. Để đánh giá các kết quả nghiên cứu có giá trị không và giá trị đến mức nào...

#NCKH • 9 tháng trước

Coumarin toàn phần họ Tầm ma chặn thác tín hiệu TLR4 để chuột không bị đái tháo đường...

Sau khi cho dùng coumarin toàn phần 4 tuần đã thấy có ức chế đáng kể viêm đảo tụy, tăng số lượng tiểu đảo tụy, giảm bệnh đái tháo đường và mức phát triển bệnh đái tháo đường đối với các con chuột NOD được...

TS. Đỗ Văn Lộc & BS. Hoàng Sầm 10 tháng trước

Sau khi cho dùng coumarin toàn phần 4 tuần đã thấy có ức chế đáng kể viêm đảo tụy, tăng số lượng tiểu đảo tụy, giảm bệnh đái tháo đường và mức phát triển bệnh đái tháo đường đối với các con chuột NOD được...

#NCKH • 10 tháng trước

Cách xây dựng đề cương và viết một báo cáo nghiên cứu khoa học y học (Phần 3)

Sau khi có tên đề tài NCKH rồi thì giờ đây người viết hay nghiên cứu viên (NCV) viết tiếp phần đặt vấn đề (ĐVĐ) hay mở đề (từ tiếng Anh hay dùng là introduction/ reasonable). Để có phần ĐVĐ hay và mang tính khoa...

PGS.TS Y học Vũ Khắc Lương 10 tháng trước

Sau khi có tên đề tài NCKH rồi thì giờ đây người viết hay nghiên cứu viên (NCV) viết tiếp phần đặt vấn đề (ĐVĐ) hay mở đề (từ tiếng Anh hay dùng là introduction/ reasonable). Để có phần ĐVĐ hay và mang tính khoa...

#NCKH • 10 tháng trước

Dùng kiến thức y học bản địa Việt Nam trong dự phòng và điều trị

Nhu cầu sử dụng Y học cổ truyền để dự phòng và điều trị bệnh trong cộng đồng có xu hướng ngày càng tăng, theo Tổ chức Y tế thế giới WHO (2004) dự báo cho đến cuối thế kỷ thứ 21 y học cổ...

Bác sỹ Triệu Thị Tâm 10 tháng trước

Nhu cầu sử dụng Y học cổ truyền để dự phòng và điều trị bệnh trong cộng đồng có xu hướng ngày càng tăng, theo Tổ chức Y tế thế giới WHO (2004) dự báo cho đến cuối thế kỷ thứ 21 y học cổ...

#NCKH • 10 tháng trước

Những điều cần biết về ung thư vú

Tại Việt Nam, ung thư vú cũng đứng hàng đầu trong số các bệnh ung thư ở nữ. Tỷ lệ mắc ung thư vú có xu hướng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Theo thống kê năm 2013, tỉ lệ mắc ở mức...

TS. Lê Phong Thu 10 tháng trước

Tại Việt Nam, ung thư vú cũng đứng hàng đầu trong số các bệnh ung thư ở nữ. Tỷ lệ mắc ung thư vú có xu hướng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Theo thống kê năm 2013, tỉ lệ mắc ở mức...

#NCKH • 10 tháng trước

Ngăn chặn thẩm thấu nội mạc lòng động tĩnh mạch là cách thảo dược bảo vệ tim mạch

Độ thẩm thấu cao của tế bào nội mạc là một yếu tố khác nữa liên quan đến các bệnh tim mạch mà ở đó thấy có ảnh hưởng đặc biệt của sự phosphoryl hóa tyrosine và hoạt động của kinase gây mất cấu trúc...

TS. Đỗ Văn Lộc & BS. Hoàng Sầm 10 tháng trước

Độ thẩm thấu cao của tế bào nội mạc là một yếu tố khác nữa liên quan đến các bệnh tim mạch mà ở đó thấy có ảnh hưởng đặc biệt của sự phosphoryl hóa tyrosine và hoạt động của kinase gây mất cấu trúc...

#NCKH • 10 tháng trước

Cách xây dựng đề cương và viết một báo cáo Nghiên cứu khoa học y học (Phần 2)

Sau khi đã viết được tên của vấn đề nghiên cứu (VĐNC) thì việc tiếp theo là viết tên của đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH). Đương nhiên khi đã viết tên vấn đề nghiên cứu tuân thủ đủ các tiêu chí thì giờ...

PGS.TS Y học Vũ Khắc Lương 11 tháng trước

Sau khi đã viết được tên của vấn đề nghiên cứu (VĐNC) thì việc tiếp theo là viết tên của đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH). Đương nhiên khi đã viết tên vấn đề nghiên cứu tuân thủ đủ các tiêu chí thì giờ...

#NCKH • 11 tháng trước

Cách xây dựng đề cương và viết một báo cáo Nghiên cứu khoa học y học

Hiện nay đội ngũ những người làm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe càng ngày càng đông đảo. Đó là dấu hiệu đáng mừng vì đã góp phần thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của lĩnh vực này....

PGS.TS Y học Vũ Khắc Lương 11 tháng trước

Hiện nay đội ngũ những người làm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe càng ngày càng đông đảo. Đó là dấu hiệu đáng mừng vì đã góp phần thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của lĩnh vực này....

#NCKH • 11 tháng trước

Chữa viêm tắc tĩnh mạch chi dưới

Từ năm 2012, nhóm nghiên cứu do Bác sỹ Hoàng Sầm - Viện Y Học Bản Địa Việt Nam phụ trách đã nghiên cứu bài thuốc chống viêm tắc tĩnh mạch. Mô hình nghiên cứu bằng thảo dược trên chó được gây viêm tắc tĩnh...

Bs. Vũ Thị Hà 11 tháng trước

Từ năm 2012, nhóm nghiên cứu do Bác sỹ Hoàng Sầm - Viện Y Học Bản Địa Việt Nam phụ trách đã nghiên cứu bài thuốc chống viêm tắc tĩnh mạch. Mô hình nghiên cứu bằng thảo dược trên chó được gây viêm tắc tĩnh...

#NCKH • 11 tháng trước

Chiết xuất Sâm đỏ Triều Tiên ức chế sự chết rụng tế bào nội mạc lòng mạch

Khảo nghiệm tác động bảo vệ của chiết xuất Sâm đỏ Triều Tiên trong thí nghiệm trên mô hình tế bào chết rụng do mất huyết thanh. Kết quả cho thấy chiết xuất Sâm đỏ Triều Tiên đã có tác động ngăn ngừa sự chết...

TS. Đỗ Văn Lộc & BS. Hoàng Sầm 11 tháng trước

Khảo nghiệm tác động bảo vệ của chiết xuất Sâm đỏ Triều Tiên trong thí nghiệm trên mô hình tế bào chết rụng do mất huyết thanh. Kết quả cho thấy chiết xuất Sâm đỏ Triều Tiên đã có tác động ngăn ngừa sự chết...

#NCKH • 11 tháng trước

Tỉ lệ hiện mắc bệnh thiểu năng tiền đình tại Hàn Quốc và các yếu tố liên quan

Chóng mặt, quay cuồng là triệu chứng hay gặp và khó điều trị ở 40% - 80% người bệnh tại các phòng khám y tế cơ sở. Triệu chứng này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt xã hội của 40% người...

PGS.TS Y học Vũ Khắc Lương 11 tháng trước

Chóng mặt, quay cuồng là triệu chứng hay gặp và khó điều trị ở 40% - 80% người bệnh tại các phòng khám y tế cơ sở. Triệu chứng này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt xã hội của 40% người...

#NCKH • 11 tháng trước

Đang tải nội dung...
Đối tác của Viện Y học bản địa Việt Nam
Infographic

Đăng nhập

Nếu chưa có tài khoản? Đăng ký
Kết Quả

Bạn có thích giao diện mới của yhocbandia không?

  • Có thích
    phiếu
  • Không thích
    phiếu
Tổng Cộng:
Tả Phìn Hồ - Hà Giang - Nghỉ mát đúng nghĩa
Sạch, xanh, mát lành, tất cả còn nguyên sinh chỉ có ở Tả Phìn Hồ - Hà Giang độ cao trung bình trên 1500 m so với mực nước biển.