Cuộc Gặp Vô Tiền Khoáng Hậu

Năm 1973 chúng tôi “ngoắc tay” nhau, chia tay, người thì “được” ra chiến trường, người thì “phải” đi học tiếp. Mỗi người mỗi bổn phận, không thư từ, không liên...