Ngày 29/09/2018, lúc 8h00’, tại phòng họp Viện Y học Bản địa Việt Nam, Bác sỹ Hoàng Sầm đã cùng với 15 nghiên cứu viên thuộc Ban nghiên cứu KH-CN và Ban quản lý KH-CN đã tiến hành thảo luận xây dựng, chỉnh sửa đề xuất 19 Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018 - 2019.

Ý tưởng khoa học và Đề xuất cho đề tài khoa học là một phần rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu khoa học. Ý tưởng phải mới, phải tiên phong, phải có khả năng hiện thực hóa thì đề tài mới có ý nghĩa khoa học và cuộc sống. Mỗi ý tưởng thường là 1 quá trình ấp ủ kéo dài 5-10 năm, có những ấp ủ tới hơn 30 năm.

Tại buổi thảo luận, nghiên cứu viên lần lượt trình bày tính cấp thiết và mục tiêu cụ thể của Đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong thời gian tới. Các nghiên cứu viên khác cũng đưa ra các ý kiến góp ý, các thắc mắc, tranh luận về mục tiêu đề tài. Cũng tại buổi thảo luận, Bác sỹ Hoàng Sầm cũng trao đổi kinh nghiệm, góp ý về việc xác định tên đề tài, định hướng mục tiêu của đề tài nhằm tăng tính khả thi, hiệu quả của đề tài.

Buổi thảo luận là khởi đầu cho việc triển khai việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian sắp tới. Qua buổi thảo luận, các nghiên cứu viên cũng thu được những kinh nghiệm quý báu cho việc phát triển các nghiên cứu tiếp theo, đảm bảo cho Viện Y học Bản địa Việt Nam có những bước tiến vững chắc.

Một số hình ảnh buổi họp thảo luận xây dựng, phản biện đề xuất cho các Đề tài nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu viên – Viện Y học Bản địa Việt Nam

Doctor SAMAN

THS.DS Nguyễn Xuân Ninh

Viện Y học bản địa Việt Nam

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/IMG_1455-min.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/IMG_1455-min.JPG","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/IMG_1462-min.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/IMG_1462-min.JPG","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/IMG_1465-min.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/IMG_1465-min.JPG","subHtml":""}]