Kết quả thử nghiệm trên thỏ với thực phẩm bảo vệ sức khỏe MTP  của Viện Y học bản địa Việt Nam

Kết quả thử nghiệm trên thỏ với thực phẩm bảo vệ sức khỏe MTP  của Viện Y học bản địa Việt Nam

 

Ngày nay, đời sống của chúng ta đã được cải thiện nâng cao mức sống, không như thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ; nhưng khi đầy đủ lại nảy sinh tình trạng tăng cân béo phì và mỡ máu làm ảnh hưởng đến chất lượng sống.

Nhóm nghiên cứu khoa học của Viện Y học bản địa Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu thành công sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe MTP từ các thảo dược có nguồn gốc rõ ràng và đã được dân gian sử dụng. Sản phẩm này có tác dụng làm giảm mỡ máu và giảm cân nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe và không có các tác dụng không mong muốn.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe MTP đã được chúng tôi tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên thỏ đều hết tuổi trưởng thành.Thỏ được nuôi riêng trong từng chuồng, chế độ dinh dưỡng, khối lượng ăn đồng đều, các thỏ cái đều không mang thai và tất cả thỏ không hoạt động giao phối trong giai đoạn thử nghiệm. Các kết quả thử nghiệm có đối chứng  đã chứng minh tác dụng của sản phẩm; đa số thỏ thí nghiệm đã có giảm cân đáng kể sau 10 ngày đầu và sau 29 ngày thử nghiệm; những con thỏ này đều khỏe mạnh.

Bảng kết quả về trọng lượng của thỏ thí nghiệm uống MTP

Bảng 1: Lô uống MTP

Mã số thỏ

Cân ban đầu

Sau 10 ngày

Sau 20 ngày

Sau 29 ngày

Giảm

Tăng

Khối lượng Tỷ lệ % Khối lượng Tỷ lệ %

9

3.1

3.1

3.05

3.05

0.05

1.61

 

 

7

2.35

2.35

2.2

2.25

0.10

4.26

 

 

4

2.8

2.95

2.9

2.65

0.15

5.36

 

 

2

2.5

2.4

2.35

2.3

0.20

8.00

 

 

1

2.35

2.3

2.2

2.1

0.25

10.00

 

 

6

2.5

2.55

2.35

2.25

0.25

10.64

 

 

18

2.65

2.45

2.4

2.35

0.30

11.32

 

 

17

2.35

2.2

2.45

2.4

 

 

0.05

2.13

13

2.3

2.3

2.4

2.35

 

 

0.05

2.17

14

2.3

2.3

2.15

2.35

 

 

0.05

2.17

8

2.4

2.55

2.45

2.55

 

 

0.15

5.88

15

2.55

2.55

2.7

2.7

 

 

0.15

6.25

10

2.2

2.25

2.2

2.2

0

 

0

 

3

2.4

2.4

2.35

2.4

0

 

0

 

12

2.65

2.6

2.6

2.65

0

 

0

 

Ta thấy có: 7/15 con giảm cân chiếm 46,7% (nhiều nhất 0,3kg); 5/15 con tăng cân chiếm 33,3% (nhiều nhất 0,15kg); 3/15 con giữ nguyên cân chiếm 20,0%

Bảng 2: Lô đối chứng ( không uống MTP)

Mã số thỏ

Cân ban đầu

Sau 10 ngày

Sau 20 ngày

Sau 29 ngày

Giảm

Tăng

Khối lượng Tỷ lệ % Khối lượng Tỷ lệ %

11

2.35

2.2

2.25

2.25

0.1

4.25

0

 

16

2.15

2.25

2.25

2.2

0

 

0.05

2.33

19

2.15

2.3

2.25

2.25

0

 

0.10

4.65

5

2.1

2.2

2.3

2.3

0

 

0.2

9.52

20

1.95

2.1

2.25

2.35

0

 

0.4

20.51

21

1.8

1.95

2.15

2.3

0

 

0.5

27.78

Ta thấy có: 1/6 con giảm cân chiếm 16,7% (giảm chỉ 0,1kg); 5/6 con tăng cân chiếm 83,3% (nhiều nhất 0,5kg).

Xem bảng kết quả ta thấy ở lô đối chứng không uống MTP hầu hết thỏ đều tăng cân, có con tăng lên đến 0,5kg ; còn ở lô uống thuốc chỉ có 5/15 con tăng cân nhưng tăng nhiều nhất chỉ có 0,15 kg.

Bảng 3: So sánh tỷ lệ số lượng thỏ tăng giảm cân trong 2 lô.

STT

Lô/số con

Giảm cân

Tăng cân

Giữ nguyên cân

Số con

Tỷ lệ %

Số con

Tỷ lệ %

Số con

Tỷ lệ %

1

Lô TN /15 con

7

46.7

5

33.3

3

20

2

Lô ĐC /6 con

1

16.7

5

83.3

0

0

Ghi chú: lô TN là lô thí nghiệm; lô ĐC là lô đối chứng.

Từ kết quả thực nghiệm trên thỏ ta thấy sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe MTP có tác dụng giảm cân rõ ràng.

Kết quả trên người tình nguyện có 3 trường hợp (Hồng, Dư, Toan) trong cơ quan sử dụng đều giảm cân.

Chúng tôi tin là sản phẩm bảo vệ sức khỏe MTP từ thảo dược sẽ là một trong các sản phẩm được thêm vào sự lựa chọn của những người tăng mỡ máu và tăng cân béo phì để nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời sản phẩm này cũng sẽ góp phần nâng cao việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Doctor SAMAN
GS. Hứa Văn Thao

 

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/12.2018\/thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-mtp-yhocbandia.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/12.2018\/thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-mtp-yhocbandia.jpg","subHtml":"K\u1ebft qu\u1ea3 th\u1eed nghi\u1ec7m tr\u00ean th\u1ecf v\u1edbi th\u1ef1c ph\u1ea9m b\u1ea3o v\u1ec7 s\u1ee9c kh\u1ecfe MTP c\u1ee7a Vi\u1ec7n Y h\u1ecdc b\u1ea3n \u0111\u1ecba Vi\u1ec7t Nam"}]