Theo đông y có 6 nguyên nhân gây bệnh nguồn gốc từ 6 thứ khí trong tự nhiên phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa. Khí  chính khí hư 6 thứ khí này xâm nhập vào bì phu, kinh lạc, nội tạng…gây bệnh gọi là lục tà, lục dâm.

 

nguyên nhân gây bệnh yhocbandia.vn

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2008\/09\/nguyen_nhan_benh_dy_3.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2008\/09\/nguyen_nhan_benh_dy_3.jpg","subHtml":"nguy\u00ean nh\u00e2n g\u00e2y b\u1ec7nh yhocbandia.vn"}]