Thành lập Ban biên tập website yhocbandia.vn

Ngày 20/4/2021, Chủ tịch Hội đồng Viện Y học bản địa Việt Nam đã ký Quyết định số 22/2021/QĐ-YHBĐ về việc thành lập Ban biên tập website yhocbandia.vn. Theo đó, Ban biên tập gồm có 8 thành viên, BS Hoàng Sầm làm Trưởng Ban, các thành viên khác được phân công các nhiệm vụ cụ thể.

 

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/Quyet-dinh-ban-bien-tap-website.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/Quyet-dinh-ban-bien-tap-website.jpg","subHtml":""}]