Thành lập

Y học bản địa là kinh nghiệm chữa bệnh và kiến thức về các phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh của người bản địa. Tại Việt Nam những kinh nghiệm và tri thức này được trải nghiệm từ hàng ngàn năm rất phong phú, đa dạng, và đem hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt. Do vậy việc sưu tầm, thừa kế, bảo tồn và phát triển nền Y học bản địa Việt Nam dưới ánh sáng của Khoa học Y học hiện đại nhằm mục đích phát huy hiệu quả hơn cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là rất cần thiết.

Tháng 9/2012 một nhóm các nhà nghiên cứu tâm huyết với nền Y học dân tộc đã tiến hành nhiều buổi tọa đàm thảo luận về tính cấp thiết của việc bảo tồn, suy tôn và phát triển nền Y học dân tộc. Một Hội đồng được thành lập sau đó, vào ngày 02/10/2012 Hội đồng đã đi đến thống nhất việc thành lập 1 tổ chức hoạt động Khoa học và Công nghệ mang tên Viện Y học bản địa Việt Nam.

Hồ sơ được đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên. Ngày 20/11/2012 Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ cho Viện Y học bản địa Việt Nam.

Sứ mệnh

Viện được thành lập với sứ mệnh: Thừa kế, nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, bảo tồn và phát triển tri thức, kinh nghiệm, phương pháp Y học bản địa Việt Nam trong phòng bệnh và điều trị bệnh.

Lĩnh vực hoạt động:

 1. Y học dân tộc, cổ truyền. Dược học cổ truyền
 2. Dược lý học. Dược học lâm sàng và điều trị
 3. Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam; Thuốc dân tộc
 4. Bào chế. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ
 5. Dịch vụ sưu tầm, xử lý và bảo quản, nghiên cứu, giám định, thẩm định và trao đổi mẫu vật về Khoa học và Công nghệ; Dịch vụ thiết kế, triển khai và quản lý các khu trưng bày của Viện bảo tàng (trong lĩnh vực Y học bản địa)

Thành viên Hội đồng Viện bao gồm:

 1. Ts Lô Quang Phú
 2. Ths Hứa Văn Thao
 3. Ths Lâm văn Tiên
 4. Ths Hứa Thị Ngọc Thoan
 5. Bs Lê Văn Chính
 6. Bs Hoàng Văn Sầm
 7. Bs Hoàng Đôn Hòa

Tính chất của Viện

 • Viện Y học bản địa Việt Nam là tổ chức Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản riêng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ theo quy định của pháp luật.
 • Viện Y học bản địa Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự quản về mọi mặt.
 • Viện Y Học bản địa Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc luôn trung thành với lợi ích của cộng đồng trong bản địa.
 • Phát huy tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của mọi thành viên trong Viện Y học bản địa Việt Nam.
 • Không ngừng phát huy khả năng gắn kết giữa Khoa học cơ bản, tri thức bản địa, khoa học tự nhiên với công nghệ để phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ.
 • Kế thừa và phát triển.
 • Trong hoạt động của mình, Viện Y học bản địa Việt Nam tuân thủ các quy định của pháp luật và của Điều lệ này.

1. Tính mở

Về mặt tổ chức là mở

Hội đồng Viện là cơ quan quyết định cao nhất của Viện và là một hội đồng mở theo nghĩa: Hội đồng mời các nhà khoa học, các chính khách tham gia vào những thời điểm thích hợp.

Thành viên tham gia là mở

Viện Y học bản địa Việt Nam mời các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia dưới hình thức thường xuyên hay cộng tác viên.

Mở về đề tài nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu đa ngành, có cái nhìn đa ngành trong tổng thể phát triển.

Mở về đầu ra

Kết quả nghiên cứu được đưa lên mạng miễn phí, trên trang web của Viện Y học bản địa Việt Nam (http://yhocbandia.com.vn/), hoặc qua các ấn phẩm (dưới dạng sách khi liên kết với các nhà xuất bản; các số tạp chí chuyên đề hay các bài báo khi liên kết với các tạp chí; các bài bình luận trên các nhật báo; v.v.), qua các hội thảo khoa học.

2.Tính độc lập

Viện Y học bản địa Việt Nam là một Viện độc lập, đảm bảo cho các nhà nghiên cứu và các cộng tác viên một sự độc lập tư duy tuyệt đối, không bị ảnh hưởng bởi Viện hay bởi bất cứ ai khác

Những nghiên cứu của Viện Y học bản địa Việt Nam là những nghiên cứu độc lập, nhằm đưa ra những phương pháp, phương thức, thuốc chữa bệnh cơ sở dựa trên nền Y học dân tộc.

Các nghiên cứu của Viện Y học bản địa Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai, Nhà nước, Chính phủ, các hiệp hội, tổ chức, cá nhân nào, kể cả các nhà tài trợ cho Viện Y học bản địa Việt Nam.

3.Tính phi lợi nhuận

Viện tự tạo nguồn thu cho mình để mở rộng hoạt động, có tích lũy để phát triển, hoạt động như một doanh nghiệp phi vụ lợi. Nếu có lợi nhuận thì lợi nhuận đó là của Viện, để phát triển Viện, không chia cho bất kỳ ai. Viện Y học bản địa Việt Nam là một viện nghiên cứu của các cá nhân thành lập, không sở hữu cá nhân.

Kỳ vọng

Viện Y học bản địa Việt Nam kỳ vọng sẽ phát triển thành một Viện nghiên cứu Y học bản địa lớn mạnh ở Việt Nam trong việc thực hiện các nghiên cứu và cung cấp sản phẩm nghiên cứu cho xã hội.

Mục đích

Lưu giữ, thừa kế, sưu tầm, bảo tồn, suy tôn và phát triển tri thức Y học bản địa của Việt Nam.

Hội đồng sáng lập Viện Y học bản địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[]