1. Đặt vấn đề.

Cây Dong đỏ qua MRI có chứa Beta sterol stigma và sitosterol fucfuran đã được Bác sĩ Hoàng Sầm - Chủ tịch Viện Y học bản địa Việt Nam nghiên cứu. Theo 1 số gợi ý lâm sàng chúng tôi tiến hành xem xét khả năng làm tan tinh thể sỏi mật và tinh thể urat của dong đỏ có chứng dương là cholesterol tinh thể; chứng âm là Nacl 0,9%, ngoài cơ thể.

2. Kết quả nghiên cứu

Tinh thể tophi, sỏi mật sấy khô nghiền nhỏ khối lượng không đổi. Tinh thể cholesterol monohydrat của Trung Quốc. Mỗi mẫu trên 40mg để ngâm vào dịch chiết cây dong đỏ/24h/370C. Sau đó ly tâm, làm sạch các mẫu, sấy đến khối lượng không đổi;  mỗi loại cơ chất 10 mẫu với dịch chiết dong đỏ có hàm lượng 0,82% và  các mẫu chứng tương đương. Kết quả:

STT

Tên cơ chất

Sỏi mật/24h/370C

Tophi/24h/370C

Cholesterol monohidrat/24h/370C

1

Dịch chiết dong đỏ 0,82%

14,46

24,16

4,5

2

Nước muối sinh lý 0,9%

9,44

14,16

2,45

DRD/NaCl 0,9%

1,53 lần

1,7 lần

1,84 lần

3. Kết luận

- Invitro dịch chiết dong đỏ hòa tan các tinh thể sỏi mật, tinh thể tophi và tinh thể cholesterol monohydrat, với tỷ lệ có ý nghĩa đáng kể.


Doctor SAMAN
GS. Hứa Văn Thao
Phó Viện trưởng Viện Y học bản địa Việt Nam

[]