Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 02/04/2019 tại Viện Y học bản địa Việt Nam khai mạc lễ Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở. Hội đồng nghiệm thu gồm:

 1. BS. Hoàng Sầm
 2. NGND.GS.TS. Hoàng Khải Lập
 3. PGS.TS Hoàng Hà
 4. TS. Nguyễn Thị Minh Thọ
 5. GS. Hứa Văn Thao
 6. PGS.TS Vũ Khắc Lương
 7. TS. Ngô Quang Trúc
 8. TS. DS Trần Văn Thanh
 9. TS Nguyễn Khắc Hồng
 10. TS Đỗ Văn Lộc
 11. BS CK1 Phạm Thị Hiển
 12. Cử nhân Quách Thị Minh Thắng
 13. BS CK1 Triệu Thị Tâm

Lễ nghiệm thu đề tài cấp cơ sở diễn ra trong thời gian 2 ngày với 8 đề tài:

 1. Đề tài số 1: Đánh giá hiệu quả làm co khít bộ phận sinh dục ngoài phụ nữ khi sử dụng sản phẩm Doctor SAMAN – Khít khao (Chủ đề tài: Cử nhân Nguyễn Văn Tuấn)
 2. Đề tài số 2: Đánh giá hiệu quả sản phẩm Doctor SAMAN – Căng da xóa nhăn (Chủ đề tài: Ds. Nguyễn Thu Trang)
 3. Đề tài số 3: Đánh giá hiệu quả sản phẩm Doctor SAMAN – Trắng hồng (Chủ đề tài: Ds. Lương Văn Độ)
 4. Đề tài số 4: Đánh giá tác dụng sản phẩm Doctor SAMAN – Sữa rửa mặt tổ điểu (Chủ đề tài: Ds. Nguyễn Thành Vinh)
 5. Đề tài số 5: Nghiên cứu sản xuất, đánh giá hiệu quả Doctor SAMAN – Giảo cổ lam (Chủ đề tài: Ks. Hoàng Văn Nam)
 6. Đề tài số 6: Nghiên cứu sản xuất, đánh giá hiệu quả làm sạch da mặt của sản phẩm Doctor SAMAN – Làn da mới (Chủ đề tài: Ths. Hứa Thị Ngọc Thoan)
 7. Đề tài số 7: Nghiên cứu sản xuất, đánh giá hiệu quả kem đánh răng Doctor SAMAN – Trắng ngay luôn (Chủ đề tài: Gs. Hứa Văn Thao)
 8. Đề tài số 8: Nghiên cứu sản xuất, đánh giá hiệu quả sản phẩm Doctor SAMAN – Toner hoa hồng (Chủ đề tài: Gs. Hứa Văn Thao)

Thành viên Hội đồng nhận xét về các đề tài

vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so

Phản biện 1 – Bs. Hoàng Sầm
Nhận xét đề tài số 1

Tên đề tài chưa sát với vấn đề, bản chất là 3 đề tài liên tục, kế tiếp nhau để phục vụ nghiên cứu, sản xuất, đánh giá sản phẩm mỹ phẩm làm co khít âm đạo...; Phải nêu được tính cấp thiết của đề tài là nâng cao chất lượng cuộc sống. Sắp xếp cấu trúc báo cáo vừa thiếu, vừa thừa vừa không trọng tâm trọng điểm mặc dù hiệu quả lâm sàng tốt. Cần phải loại trừ đối tượng viêm âm đạo, dị ứng với các loại tôm, cua, cá, ốc, ếch, ba ba, nhộng, ong...

vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so

Chủ tịch hội đồng – PGS.TS Hoàng Hà
Nhận xét đề tài số 2

Báo cáo trong thời gian cho phép, về mặt hành chính của đề tài chưa có: thông tin đơn vị, sản phẩm... báo cáo chuẩn theo mẫu từ đặt vấn đề cho đến chi tiết, tên đề tài rõ ràng; để đề tài có giá trị hơn cần bổ sung thêm phần phát triển sản phẩm từ lúc nghiên cứu bài thuốc là mục tiêu số 1, mục tiêu số 2 là đánh giá hiệu quả.

vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so

Phản biện 1 – Bs. Triệu Thị Tâm
Nhận xét đề tài số 3

Nội dung tương đối tốt, tuy nhiên chưa nêu được rõ cách dùng, trên thực tế nếu dùng thường xuyên 1-2 lần/ngày sẽ làm da bị mỏng, khuyến cáo sử dụng 2 lần/tuần, sẽ phản tác dụng khi dùng nhiều lần/ngày; xem xét khắc phục mùi sản phẩm.

vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so

Phản biện 2 – Ts.Bs. Ngô Quang Trúc
Nhận xét đề tài số 4

Không ghi lý do chọn đề tài ở phần đặt vấn đề; cần rút gọn, cô đọng nội dung; nên để 1 mục tiêu nghiên cứu; nên thêm các tài liệu tham khảo của Việt Nam.

vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so

Phản biện 2 – TS. Đỗ Văn Lộc
Nhận xét đề tài số 5

Kết quả tốt, nhưng cần phải lập luận để chứng minh; tạo ra một sản phẩm mới có tính cạnh tranh với các sản phẩm khác nên cần thận trọng khi viết về các sản phẩm khác; nêu tình hình nghiên cứu còn sơ sài, phải nêu bật được sự khác biệt với sản phẩm khác; thiếu phần xác định tiêu chuẩn, định lượng, phương pháp đo, phương pháp thực hiện, độ an toàn...

vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so

Chủ tịch hội đồng – NGND.GS.TS Hoàng Khải Lập
Nhận xét đề tài số 6

Phải có phân tích độ pH; về đối tượng nghiên cứu, cần phải lý giải thêm tại sao lại dùng các nhóm đối tượng này; sau khi chọn đối tượng thì so sánh giữa nam với nữ có khác không? quy trình sử dụng như thế nào, sau mỗi lần sử dụng có phản ứng gì? Phải mô tả và có bằng chứng, số liệu cụ thể, quy trình quản lý; chỉ tiêu nghiên cứu: màu, mùi, vị, pH, công dụng; nghiên cứu so sánh trước sau có đối chứng; bổ sung thêm đạo đức trong nghiên cứu.

vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so

Phản biện 1 – Ts. Nguyễn Thị Minh Thọ
Nhận xét đề tài số 7

Giá trị sử dụng tốt, nhưng để tài liệu hóa thành 1 đề tài thì cần thu thập thông tin, góp ý của hội đồng; phần lớn sử dụng nguyên liệu tự nhiên từ Tả Phìn Hồ; đưa tính nhân văn và xã hội vào phần biện luận: phát triển nông thôn bền vững, tạo công ăn việc làm cho dân bản địa; mục tiêu về kinh tế và xã hội như thế nào?

Chủ tịch hội đồng – NGND.GS.TS Hoàng Khải Lập
Nhận xét đề tài số 8

Tên đề tài bỏ cụm từ “Đánh giá hiệu quả”. Cần viết rõ về sản phẩm, nêu thêm một số sản phẩm khác trong nước hoặc ngoài nước; cần phải nói rõ sản phẩm đã được công bố tiêu chuẩn và được sử dụng trên người; lựa chọn đối tượng: không mắc bệnh ngoài da, đối tượng có đủ năng lực cung cấp thông tin sử dụng sản phẩm; phương pháp nghiên cứu: thử nghiệm, can thiệp, đánh giá và có đối chứng trước sau; nêu các chỉ tiêu nghiên cứu, cách thu thập thông tin và loại trừ sai số...

Doctor SAMAN
Người đưa tin: Lê Lương Tất Thành

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-1.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-1.JPG","subHtml":"vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-2.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-2.JPG","subHtml":"vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-3.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-3.JPG","subHtml":"vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-4.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-4.JPG","subHtml":"vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-5.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-5.JPG","subHtml":"vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-6.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-6.JPG","subHtml":"vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-7.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-7.JPG","subHtml":"vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-8.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/04.2019\/vien-y-hoc-ban-dia-viet-nam-nghiem-thu-8-de-tai-cap-co-so-8.JPG","subHtml":""}]