– Kỹ thuật di động dạ dày và phần cuối thực quản trong phẫu thuật Ivor-Lewis tương tự như trong phẫu thuật cắt thực quản không mở ngực. Sau khi đã di động xong dạ dày, đóng bụng, nghiêng Bệnh nhân sang bên trái, rửa và trải lại khăn mổ. Bắt đầu cho thông khí một bên phổi (phổi trái). Mở ngực phải qua khoang liên sườn 5 hay 6. Cắt dây chằng phổi dưới, vén phổi lên trên. Buộc và cắt tĩnh mạch đơn.

Phẫu thuật ivor lewis yhocbandia.vn 

– Xẻ màng phổi trung thất. Chú ý đường xẻ màng phổi nên đi gần phế quản gốc phải và màng tim để tránh phạméphải ống ngực. Di động thực quản từ cơ hoành cho đến đoạn phiá trên tĩnh mạch đơn. Lớp mô mềm giữa thực quản và động mạch chủ ở phía sau và giữa thực quản và khí quản và màng tim ở phía trước cũng được lấy nguyên khối với thực quản, cũng như các hạch quanh thực quản và dưới carina. Luồn một Penrose vòng quanh thực quản đoạn phía trên tĩnh mạch đơn.

Phẫu thuật ivor lewis yhocbandia.vn 

– Cắt mở khe thực quản của cơ hoành vào xoang bụng, kéo dạ dày lên trên. Khi kéo dạ dày chú ý không làm tổn thương cuống mạch vị mạc nối. Cắt ngang thực quản cách khối u tối thiểu 5cm. Gởi mép cắt làm sinh thiết lạnh. Bờ cắt dưới được thực hiện theo cách thức tương tự như trong phẫu thuật cắt thực quản không mở ngực.

 Phẫu thuật ivor lewis yhocbandia.vn

– Khâu tăng cường mép cắt đã được đóng bằng stapler. Khâu đính mỏm dạ dày vào màng phổi bằng vài mũi khâu rời. Tiến hành khâu nối thực quản-ống dạ dày theo cách thức tương tự như đã mô tả trong phẫu thuật cắt thực quản không mở ngực.

Doctor SAMAN

[{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/44.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/44.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt ivor lewis yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/44.1-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/44.1-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt ivor lewis yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/44.2-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/44.2-yhocbandia.jpg","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt ivor lewis yhocbandia.vn"}]