Từng là giảng viên đại học y dược lâu năm và làm thực hành lâm sàng thường xuyên gần như suốt cả đời. Khi về nghỉ lại phải tuyển dụng nhiều dược sỹ, bác sỹ, tiến sỹ trong ngành y dược để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Trong quá trình tuyển dụng xuất hiện nhiều tình huống: Dược sỹ tuyển dụng xong sau 1-2 năm thì xin thôi việc tới 90%; Bác sỹ khó tuyển dụng được sinh viên mới ra trường, nhưng nếu tuyển được thì thăng tiến và ổn định; Tiến sỹ tuyển dụng xong thường không yên tâm công tác trong giai đoạn khoảng 1-3 năm. Tại sao vậy? Qua tâm sự khảo sát với các đối tượng và thông tin đa chiều, xin có một số nhận xét để các nhà tuyển dụng có thêm thông tin và có cách kiến giải thêm.

Doctor SAMAN

Bác sỹ Hoàng Sầm

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2021\/Slide1(1).JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2021\/Slide1(1).JPG","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2021\/Slide2.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2021\/Slide2.JPG","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2021\/Slide3(1).JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2021\/Slide3(1).JPG","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2021\/Slide4.JPG","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2021\/Slide4.JPG","subHtml":""}]