Ngày 12/08/2022 được sự nhất trí của đảng bộ phường Tích Lương,  chi bộ Y học bản địa Việt Nam đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Buổi lễ có sự tham gia và phát biểu ý kiến chỉ đạo của các đại biểu ban thường trực Đảng uỷ phường, lãnh đạo của Tổ hợp, ban chấp hành chi bộ. 

Một số hình ảnh của buổi lễ: 

 F:\Anh tu lieu\12.8.22- Dai hoi chi bo\IMG_1752.JPG

Bí thư chi bộ Y học bản địa thay mặt cho chi bộ đọc báo cáo nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025 của chi bộ

F:\Anh tu lieu\12.8.22- Dai hoi chi bo\IMG_1762.JPG

Chủ tịch tổ hợp Y học bản địa Việt Nam, Hoàng Sầm phát biểu tại đại hội

F:\Anh tu lieu\12.8.22- Dai hoi chi bo\IMG_1773.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, phó bí thư thường trực Đảng uỷ phát biểu và chỉ đạo đại hội

F:\Anh tu lieu\12.8.22- Dai hoi chi bo\IMG_1786.JPG

Đại biểu đảng bộ phường Tích Lương tặng hoa cho chi bộ Y học bản địa Việt Nam

F:\Anh tu lieu\12.8.22- Dai hoi chi bo\IMG_1809.JPG

Các đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ

F:\Anh tu lieu\12.8.22- Dai hoi chi bo\IMG_1836.JPG

Đảng viên chi bộ chụp ảnh cùng các đại biểu.

Người đưa tin: ThS.Ds Nguyễn Xuân Ninh 

[{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/2DqPwRNmDuUB2EQGBkjrEA3uAB9B5yCoH2w6wxA_4MRyk8MkJRvsQg4a5BqEQ221ig6rbNkzv7BnUgf25pqHEvg3IL6LtMFfUoL9vVEO4zqbMDh-qe4ocXGYzAJOM0uFIrvs9Cqq46NC6JzWROFnNA","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/2DqPwRNmDuUB2EQGBkjrEA3uAB9B5yCoH2w6wxA_4MRyk8MkJRvsQg4a5BqEQ221ig6rbNkzv7BnUgf25pqHEvg3IL6LtMFfUoL9vVEO4zqbMDh-qe4ocXGYzAJOM0uFIrvs9Cqq46NC6JzWROFnNA","subHtml":"F:\\Anh tu lieu\\12.8.22- Dai hoi chi bo\\IMG_1752.JPG"},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/D2hICY0aOH-hrLGX1H6o_ImgZ3IeJovLFG1Jd6kXm410AQXXU6E-xGwLlduJUylMFcHkDxM5MRBA9KrPq7XOZsVEXqF4F_sxPm6EjyEHR0piZthbMFjT6DPKWaKSRDDQzOeQGNdfBNz5Na3vK9QzHQ","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/D2hICY0aOH-hrLGX1H6o_ImgZ3IeJovLFG1Jd6kXm410AQXXU6E-xGwLlduJUylMFcHkDxM5MRBA9KrPq7XOZsVEXqF4F_sxPm6EjyEHR0piZthbMFjT6DPKWaKSRDDQzOeQGNdfBNz5Na3vK9QzHQ","subHtml":"F:\\Anh tu lieu\\12.8.22- Dai hoi chi bo\\IMG_1762.JPG"},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/LOXrdl871d_CNgA1rpljTfWWSp6zniNFPYLeUuxon_YG49raMTQgPIW2xpMUxe87bA2p207hdPl0Jz4aiX0m6mPHMmoZ9KpodFQOZlG-AO-xfqNcYgDsXe9pPahyVtWAQwKystOigMGKF8B3KAJvIg","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/LOXrdl871d_CNgA1rpljTfWWSp6zniNFPYLeUuxon_YG49raMTQgPIW2xpMUxe87bA2p207hdPl0Jz4aiX0m6mPHMmoZ9KpodFQOZlG-AO-xfqNcYgDsXe9pPahyVtWAQwKystOigMGKF8B3KAJvIg","subHtml":"F:\\Anh tu lieu\\12.8.22- Dai hoi chi bo\\IMG_1773.JPG"},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/O4LybrmcRY1NveSDtv5a_VNnle7p0lbkSkxGCVYOjhJYBjR5_WWg4ywbk9cA_umDJRDsaC5BUO4Ftnc5aAPPpJ1MsA_Td-uHAUj-BA98IA1Aq9l3oHR_6H6VC0my1GLyA9-h9kXenVrv6rlQy2CrAA","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/O4LybrmcRY1NveSDtv5a_VNnle7p0lbkSkxGCVYOjhJYBjR5_WWg4ywbk9cA_umDJRDsaC5BUO4Ftnc5aAPPpJ1MsA_Td-uHAUj-BA98IA1Aq9l3oHR_6H6VC0my1GLyA9-h9kXenVrv6rlQy2CrAA","subHtml":"F:\\Anh tu lieu\\12.8.22- Dai hoi chi bo\\IMG_1786.JPG"},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/eNxgVs_9QMN3UaHdnLE-zUPqelwa2jDrkatcPGCPBkpDjGkmBmvcQjnlkSX34VZ_xhlX73v43zpMcqhTo6OYS_WWrpSvhsiIWBy068nDYm6syhkIFRtKOT-irXNYULw5RkfvlzblbCvo6dB0ozoP-A","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/eNxgVs_9QMN3UaHdnLE-zUPqelwa2jDrkatcPGCPBkpDjGkmBmvcQjnlkSX34VZ_xhlX73v43zpMcqhTo6OYS_WWrpSvhsiIWBy068nDYm6syhkIFRtKOT-irXNYULw5RkfvlzblbCvo6dB0ozoP-A","subHtml":"F:\\Anh tu lieu\\12.8.22- Dai hoi chi bo\\IMG_1809.JPG"},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/p0mP8IYHfczjAuBlAurDUbnMr8exq-VhEbe8yGgb6rtO_ckG637SjgGBzLu4TlABZFjcyJEL6_xFLk_zK2KOXj1e2s2NQmDLxR8_Qo6mYXSMVNjKiEyksxBbG66ZFj78hc1BY6wV4X1BH7HcrARZMg","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/p0mP8IYHfczjAuBlAurDUbnMr8exq-VhEbe8yGgb6rtO_ckG637SjgGBzLu4TlABZFjcyJEL6_xFLk_zK2KOXj1e2s2NQmDLxR8_Qo6mYXSMVNjKiEyksxBbG66ZFj78hc1BY6wV4X1BH7HcrARZMg","subHtml":"F:\\Anh tu lieu\\12.8.22- Dai hoi chi bo\\IMG_1836.JPG"}]