Nhiều năm qua, các nhà khoa học y học luôn tìm cách làm sao để cải thiện sự ổn định sức khỏe con người. Từ những tìm tòi ở mức nano, phân tử đến mức tổng quan, cải thiện chất lượng thuốc chữa bệnh, thuốc bổ, tìm thêm thuốc và phương pháp chữa bệnh mới.

   Nhưng có vẻ như chúng ta đã can thiệp quá nhiều việc cùng một lúc, điều này làm cho việc tự chăm sóc sức khỏe của cộng đồng trở nên không hiệu quả. Dưới đây chỉ là một vài mẹo nhỏ trong cuộc sống nhưng chúng tôi tin nếu bạn tin và làm theo, bạn sẽ bất ngờ về ảnh hưởng lớn của nó đến sức khỏe mình đấy! Nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

infographic những bước nhỏ tạo ra những thay đổi lớn yhocbandia.vn

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/thaydoilon-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/thaydoilon-yhocbandia.jpg","subHtml":"infographic nh\u1eefng b\u01b0\u1edbc nh\u1ecf t\u1ea1o ra nh\u1eefng thay \u0111\u1ed5i l\u1edbn yhocbandia.vn"}]